teleporady
Badania uczniów i studentów

Badania uczniów i studentów

Zapewniamy badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz szkół wyższych i kandydatów na studia doktoranckie, jak również badania uczniów i studentów tych szkół. Badania przeprowadzane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół i uczestników studiów doktoranckich. Przeprowadza je lekarz uprawniony, w razie konieczności zlecane są też badania dodatkowe, wykonywane przez lekarzy specjalistów w naszej poradni medycyny pracy.

Badania kandydatów, uczniów i studentów w naszych placówkach wykonywane są wyłącznie odpłatnie, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej lub osobistej.

Do badania należy zgłosić się ze skierowaniem wydanym przez szkołę lub inną placówkę dydaktyczną, w którym wymieniono czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, na które uczeń może być narażony w trakcie praktycznej nauki zawodu. Osoby poniżej 18 rż. do badania zgłaszają się z opiekunem prawnym. Należy mieć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, a także numer PESEL.

Skontaktuj się z nami.

Informacja i rejestracja

" "