teleporady
Badania kierowców

Badania kierowców

Badania lekarskie do prawa jazdy wykonujemy po uprzedniej rejestracji telefonicznej.

Cena:

badanie: 200 zł (nie zawiera badania psychotechnicznego)


Według nowych przepisów, badaniom lekarskim kierowców do prawa jazdy podlegają między innymi osoby, które:

ubiegają się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub uprawnienia do kierowania tramwajem
przedłużają ważność prawa jazdy określonej kategorii
ubiegają się o przywrócenie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdem w przypadku kierowania w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu

Informacja i rejestracja

" "