teleporady
Badania sanitarne

Badania sanitarne

Badania sanitarno-epidemiologiczne pozwalają wykluczyć lub wykryć schorzenia będące przeciwwskazaniem do pracy w kontakcie z żywnością lub schorzeń przenoszonych drogą kropelkową u osób, których charakter pracy wymaga kontaktu z ludźmi (np.: gastronomia, służba zdrowia, oświata, itp.).

Pracownicy zatrudnieni na tych stanowiskach pracy muszą posiadać aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania takiej pracy, wpisane do książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Nasz punkt pobrań przyjmuje materiały do badań w poniedziałki i we wtorki.

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych wykonuje się u osób podejmujących lub wykonujących prace, przy których wykonywaniu jest możliwe przeniesienie zakażenia na inne osoby. W skład badania wchodzi:

konsultacja lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem zaświadczenia
trzykrotne badanie kału na nosicielstwo (w przypadku pierwszej wizyty)
RTG klatki piersiowej (jeśli Pacjent nie posiada aktualnego)

Informacja i rejestracja

" "