teleporady
Badanie USG Doppler tętnic szyjnych

Badanie USG Doppler tętnic szyjnych

Podstawowe informacje

Ocena ultrasonograficzna żył i tętnic możliwa jest dzięki wykorzystaniu tzw. Efektu Dopplera, polegającego na zmianie częstotliwości fali ultradźwiękowej po odbiciu od poruszających się krwinek. Zaobserwowane zmiany są rejestrowane przez aparat USG i przetwarzane na obraz prezentowany następnie na monitorze.

Badanie to umożliwia m in. stwierdzenie obecności zwężeń  naczyń i niedrożności  w przebiegu procesów chorobowych i miażdżycy, a także dokładny pomiar prędkości przepływu krwi, przedstawiany na specjalnym wykresie. Służy również diagnostyce objawów niedokrwienia centralnego systemu nerwowego ( zawrotów głowy, szumów, omdleń) i ocenie miażdżycy.

Przygotowanie do badania

Badanie nie wymaga przygotowania.

Czas badania

Badanie trwa ok. 15 minut.

Skontaktuj się z nami.

Informacja i rejestracja

" "