teleporady
Badanie dna oka

Badanie dna oka

Podstawowe informacje

Badanie dna oka jest badaniem niezwykle ważnym – pozwala na rozpoznanie większości schorzeń oka, zwłaszcza siatkówki (odklejanie siatkówki, krwotoki siatkówki, choroby plamki siatkówki), błony naczyniowej (zapalenie, nowotwory), nerwu wzrokowego (zapalenie, jaskra) i ciałka szklistego (wylew krwi, zmętnienia).

Obraz dna oka pozwala również na ocenę I stan zaawansowania nie tylko schorzeń typowo okulistycznych, ale I takich, jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, miażdżyca.

Lekarz przeprowadza badanie przy pomocy oftalmoskopu lub lampy szczelinowej, świecąc snopem światła przez źrenicę w celu uwidocznienia dna oka. Urządzenie ma wbudowane soczewki powiększające, które umożliwiają powiększenie oglądanego obszaru (naczyń krwionośnych, nerwu, siatkówki) do 15 razy.

Przygotowanie do badania

Przed wykonaniem badania zakrapla się do oka krople Tropicamid, które rozszerzają źrenicę i umożliwiają łatwiejsze obejrzenie dna oka (podczas zakraplania może być odczuwalne krótkotrwałe pieczenie i smak leku w jamie ustnej, ponieważ krople spływają kanałem łzowym do jamy ustnej). Rozszerzenie źrenicy może także upośledzić zdolność ostrego widzenia na kilka godzin, dlatego też po badaniu nie jest wskazane prowadzenie samochodu.

Czas badania

Badanie trwa ok. 5-10 minut.

Skontaktuj się z nami.

Informacja i rejestracja

" "