teleporady
Biopsja gruboigłowa piersi oraz biopsja cienkoigłowa tarczycy

Biopsja gruboigłowa piersi oraz biopsja cienkoigłowa tarczycy

 

BIOPSJA GRUBOIGŁOWA PIERSI POD KONTROLĄ USG


Wskazaniem do wykonania badania jest obecność guzów sutka wyczuwalnych palpacyjnie lub uwidocznionych w badaniach obrazowych piersi, np. mammografii lub ultrasonografii, zwłaszcza w przypadku podejrzenia ich złośliwego charakteru stwierdzanego na podstawie kryteriów radiologicznych.
Biopsja gruboigłowa piersi (Core Biopsy, CB) jest zabiegiem polegającym na nakłuciu zmiany gruczołu sutkowego w znieczuleniu miejscowym za pomocą igły o szerokim świetle, co umożliwia pobranie tkanek z zachowaniem ich struktury cytoarchitektonicznej. Podczas zabiegu pobieranych jest kilka do kilkunastu próbek materiału , który poddany jest badaniu histopatologicznemu.

Zalety biopsji gruboigłowej piersi

Główną zaletą badania jest wysoka, sięgająca 99% czułość w rozpoznawaniu nowotworu złośliwego piersi, a także możliwość określenia jego typu histologicznego, czyli rodzaju komórek, z jakich się składa, stopnia zaawansowania i inwazyjnego charakteru, a to odgrywa kluczową rolę w wyborze postępowania terapeutycznego. W wielu przypadkach zastosowanie biopsji gruboigłowej pozwala uniknąć biopsji chirurgicznej (wycinającej), która jest zabiegiem o większym stopniu inwazyjności.

Ponadto stosując metody immunocytochemiczne możliwa jest dodatkowa ocena białek komórkowych raka na podstawie ich reakcji ze specjalnym panelem przeciwciał wykorzystywanych do badania, co wnosi dodatkowe, istotne informacje kliniczne, np. podatność nowotworu na leczenie.
Koszt biopsji gruboigłowej wraz z badaniem histopatologicznym – 600 zł (biopsja 400 zł, badanie histopatologiczne 200 zł).


BIOPSJA CIENKOIGŁOWA TARCZYCY POD KONTROLĄ USG

 

Guzki tarczycy to jedna z najczęstszych zmian gruczołu tarczowego . Wśród specjalistycznych metod diagnostycznych ważną rolę odgrywa biopsja aspiracyjna cienkoigłowa, pozwalająca w mało inwazyjny sposób określić charakter guzka.

Dzięki biopsji tarczycy można:

wykluczyć proces złośliwy
wykryć proces złośliwy
wykryć zmianę, która może być procesem złośliwym, ale nie da się przy pomocy biopsji tego rozstrzygnąć tzw. guz pęcherzykowy i guz onkocytarny

 

Zalety biopsji tarczycy

Biopsja cienkoigłowa gruczołu tarczowego to szybka, bezpieczna i prawie całkowicie bezbolesna procedura umożliwiająca pobranie materiału tkankowego do badań histopatologicznych, które pozawalają na określenie charakteru zmiany tarczycy widocznej w badaniu USG lub wyczuwalnej palpacyjnie. Najważniejszym wnioskiem płynącym z tego badania jest stwierdzenie z prawdopodobieństwem sięgającym 100%, czy mamy do czynienia z nowotworem złośliwym tarczycy, którego częstość występowania znacząco wzrasta w ostatnich dziesięcioleciach. Wczesna diagnoza i odpowiednie leczenie nowotworu znacząco zmniejszają liczbę zgonów wywołanych tą chorobą. Ponadto procedura ta umożliwia leczenie z dobrym efektem torbieli tarczycy i uśmierza dolegliwości bólowe związane z obecnością cyst.

Koszt biopsji cienkoigłowej tarczycy wraz z badaniem histopatologicznym – 200 zł.

 

Skontaktuj się z nami.

Informacja i rejestracja

" "