teleporady
Badania RTG - Pracownia RTG

Badania RTG - Pracownia RTG

Pracownia RTG we Wrocławiu wykonuje pełny zakres badań RTG, w tym rtg klatki piersiowej, RTG kości. Do pracowni wymagane jest skierowanie.

Badania RTG wykorzystują technikę obrazowania opartą na promieniowaniu rentgenowskim (promieniowanie X). Przechodzące przez ciało promieniowanie powoduje pochłanianie przez tkankę kostną, części promieniowania, dzięki czemu widoczna jest ona na kliszy jako miejsce niezaczernione. W celu lepszego zobrazowania niektórych struktur stosuje się środki kontrastujące. Z uwagi na fakt pochłaniania przez organizm ok. 99% promieniowania podczas badania rentgenowskiego, wykonywanie tych badań ogranicza się do minimum.

Przeciwwskazania w badaniu RTG

Przeciwwskazaniem do wykonywania badań przy użyciu RTG jest ciąża.

Przygotowanie do badania

Jednymi z nielicznych badań RTG, wymagającymi wcześniejszego przygotowania są badania RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego i jamy brzusznej. Wynika to z tego, iż w celu uzyskania dokładnego obrazu przed wykonaniem badania należy usunąć z przewodu pokarmowego gazy, co zagwarantuje wysoką jakość obrazu radiologicznego, a w efekcie dokładniejszą diagnozę. W dniu poprzedzającym badanie należy spożywać jedynie pokarmy płynne i nie zawierające błonnika. Dzień przed badaniem wskazane jest też przyjmowanie Espumisanu (dostępny w aptece bez recepty) 3 x dziennie po 3 do 4  kapsułek. W dniu badania należy pozostać na czczo i przyjąć rano 2 kapsułki Espumisanu.

Skontaktuj się z nami.

Informacja i rejestracja

" "