teleporady
Oddział Geriatryczny NFZ

Oddział Geriatryczny NFZ

logo leczymy razem

Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach jest szpitalem specjalistycznym w dziedzinie geriatrii i prowadzi największy w kraju odział geriatryczny finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Działalność lecznicza i naukowa Szpitala koncentruje się na pomocy medycznej, rehabilitacji oraz opiece nad osobami starszymi. Szpital pełni również funkcję ośrodka edukacyjnego, kształcąc personel medyczny w zakresie geriatrii. Ze względu na doświadczenie zespołu pracującego w Szpitalu, ze standardów leczniczych oraz rehabilitacyjnych wypracowanych i realizowanych w Szpitalu Geriatrycznym im. Jana Pawła II  korzystają ośrodki w całej Polsce.  

KOMPLEKSOWA OPIEKA 

Pacjent  Oddziału Geriatrycznego NFZ uzyskuje kompleksową usługę medyczną  od diagnostyki, przez konsultacje specjalistyczne, rehabilitację, zalecenia poszpitalne, wskazówki profilaktyczne oraz edukację dotyczącą funkcjonowania w środowisku domowym. Oferta Oddziału Geriatrycznego NFZ jest uzupełniona o świadczenia ambulatoryjne realizowane w przyszpitalnej poradni oraz pracowniach diagnostycznych: radiologicznej (RTG), USG, Holterowskiej i laboratorium analitycznym.  Dzięki wsparciu WOŚP Szpital dysponuje nowoczesnym aparatem do densytometrii. Dla wygody pacjentów Szpital oferuje również świadczenia pomocnicze: dobór sprzętu ortopedycznego, dobór szkieł, aparatów słuchowych, organizację opieki w domu pacjenta.

OFERTA LECZNICZA

Oddział Geriatryczny NFZ specjalizuje się w rozpoznawaniu i leczeniu chorób wewnętrznych u osób po 60 r. ż. oraz w prowadzeniu diagnostyki i terapii zespołów geriatrycznych.  

W jednostce realizujemy diagnostykę geriatryczną (profilaktyka zdrowego starzenia) również za odpłatnością w warunkach pobytowych Domu Opieki (tzw. budynek "C").

warunki Pobytowe

Oddział zlokalizowany jest w tzw. budynku "D".
Odział liczy 44 łóżka (2 piętra).
Pacjenci przebywają w pokojach 2 - 3 osobowych, wyposażonych w własne zaplecze sanitarne.
Na każdym piętrze do dyspozycji Pacjentów aneks kuchenny wyposażony w lodówkę i czajnik bezprzewodowy.
Pacjenci mają do dyspozycji świetlicę z bezpłatnym dostępem do telewizji.
Średni czas pobytu w Oddziale wynosi 8 dni.
Wśród badań diagnostycznych część wykonywanych jest na miejscu a część w innych placówkach, na badania pacjenci dowożeni są transportem sanitarnym.
Osoby korzystające z aparatów słuchowych i szkieł/okularów proszone są o zabranie ich ze sobą na czas hospitalizacji, prosimy również o zabranie wygodnego obuwia do rehabilitacji.
Bezpośrednio w salach pacjentów dostępne są szafy na rzeczy osobiste, jednak ze względów bezpieczeństwa zalecamy pozostawienie wartościowych przedmiotów w domu.
W trakcie pobytu w Szpitalu obowiązuje zakaz opuszczania jego terenu.
Pacjenci, którzy chcą skorzystać z transportu sanitarnego w celu powrotu do domu oraz jeżeli wskazania medyczne uzasadniają taką potrzebę, mogą skorzystać z bezpłatnego transportu na trasie odpowiadającej odległości od miejsca zamieszkania do najbliższego oddziału geriatrycznego. Różnica między tą odległością a odległością między lokalizacją Szpitala a miejscem docelowym transportu jest dodatkowo płatna.

Jak zostać naszym pacjentem?

  • Z leczenia w Oddziale Geriatrycznym NFZ mogą skorzystać osoby po 60tym roku życia, z terenu całego kraju, które zostały skierowane do oddziału geriatrycznego.
  • Skierowanie może być wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w tym lekarza POZ.
  • Aby zostać wpisanym w kolejkę oczekujących oryginał skierowania należy dostarczyć do Szpitala - forma dostarczenia jest dowolna - osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą na adres Szpitala (ul. Morawa 31, 40-353 Katowice).
  • Szpital przyjmuje pacjentów w trybie planowym to znaczy, że Szpital nie pełni ostrych dyżurów.
  • Ze względu na długą kolejkę oczekujących do tutejszego oddziału pacjenci kierowani do oddziału geriatrycznego w tzw. trybie pilnym proszeni są, aby lekarz kierujący wypełnił dodatkowy kwestionariusz na temat stanu zdrowia pacjenta i powodów pilnego skierowania na leczenie.

kwestionariusz_skierowanie pilne

 

 

  • Podczas rejestrowania skierowania wyznaczany jest orientacyjny termin przyjęcia na oddział. Kilka dni przed datą przyjęcia pracownik Szpitala kontaktuje się z pacjentem lub upoważnioną osobą w celu potwierdzenia dokładnego terminu i godziny przyjęcia. 
  • W celu skrócenia czasu przyjęcia na oddział już w dniu przyjęcia prosimy, aby przygotować kopie dostępnej dokumentacji medycznej (wyniki badań obrazowych, wypisy z wcześniejszych pobytów w szpitalach) oraz wykaz aktualnie przyjmowanych leków przez pacjenta do przekazania lekarzowi prowadzącemu (proszę wykorzystać wzór załączony poniżej). 

 Kartka z lekami

 

  • W dniu przyjęcia do szpitala zaleca się, aby opiekun towarzyszący pacjentowi zabrał ze sobą wypełnioną uprzednio ankietę dostępną poniżej:

skala-oceny-podstawowych-czynnosci-zycia-codziennego-adl-skala-katza.original

 

ZESPÓŁ 

Lekarze Oddziału Geriatrycznego to osoby z dużym doświadczeniem w pracy z pacjentami w starszym wieku. Ponadto cały personel placówki tworzą osoby zaangażowane w poznawanie i realizowanie medycznych standardów w zakresie diagnozowania i leczenia internistycznego osób starszych, w tym  pielęgniarstwa geriatrycznego, rehabilitacji geriatrycznej i psychologii wieku podeszłego. 

 
Ordynator: dr n. med. Wojciech Mizera, specjalista geriatra, specjalista chorób wewnętrznych
Pielęgniarka Naczelna:  mgr Beata Saternus

Informacja i rejestracja (7.00 - 14.35)

"