Centrum Diagnostyki

Centrum Diagnostyki Zaburzeń Pamięci RehaCom®

OSOBY PO URAZACH i UDARACH

Rehabilitacja neuropsychologiczna - to uznana i skuteczna niefarmakologiczna metoda leczenia zaburzeń poznawczych powstałych w wyniku uszkodzenia mózgu (np. w przebiegu udaru lub urazu czaszkowo-mózgowego). Polega ona na wykonywaniu specyficznych ćwiczeń zwiększających sprawność funkcji poznawczych. Mózg reaguje na aktywność intelektualną co najmniej na poziomie neuroprzekaźnictwa, przepływu krwi, a być może także zdolności do tworzenia nowych komórek nerwowych. Znaczenie mogą mieć zwłaszcza te aktywności, które u danej osoby mają charakter nowości i wymagają uczenia się.

Ze względu na ograniczenia w dostępie do neurorehabilitacji stacjonarnej w wielu ośrodkach w kraju, w związku z epidemią COVID-19 polecamy możliwość zaplanowania treningów zdalnych RehaCom®

REKOMENDOWANA ŚCIEŻKA NEUROREHABILITACJI- OSOBY PO URAZACH I UDARACH

 1. Omówienie dotychczas przeprowadzonej diagnostyki zaburzeń funkcji poznawczych - wizyta stacjonarna lub konsultacja telefoniczna z psychologiem (bezpłatnie) LUB
 2. Przeprowadzenie aktualnej diagnostyki funkcji poznawczych - porada stacjonarna lub teleporada z psychologiem (odpłatnie)
 3. Dobór optymalnego planu treningu funkcji poznawczych - wizyta stacjonarna lub konsultacja telefoniczna (bezpłatnie)
 4. Rehabilitacja neuropsychologiczna stacjonarna RehaCom® - opcjonalnie (w celu zapoznania się z oprogramowaniem)
 5. Trening domowy (zdalny) neuropsychologiczny RehaCom® - rekomendowany (pod stałym nadzorem psychologa)

Teleporady oraz trening zdalny opłacisz bez konieczności wizyty w naszej placówce - TELEPORADY

OSOBY STARSZE

Głowa i reszta ciała nie zawsze starzeją się równocześnie. W naszym Centrum Diagnostyki Zaburzeń Pamięci skupiamy się na badaniu przyczyn pogarszającej się sprawności poznawczej, a także wspieranie słabnącej aktywności mózgu. Ofertę kierujemy do wszystkich osób starszych, które obserwują u siebie oznaki pogorszenia pamięci i innych funkcji poznawczych (tj. uwagi, mówienia, myślenia, koordynacji wzrokowo-przestrzennej) oraz gorszego wykonywania codziennych aktywności. Do Państwa dyspozycji pozostają psychologowie oraz lekarze geriatrzy, którzy wspólnie zdiagnozują przyczyny osłabionej pamięci oraz zaproponują sposób jej wzmacniania.

Diagnozowanie zaburzeń pamięci u osób starszych obejmuje konieczność wykonania badania neuropsychologicznego oraz diagnostyki geriatrycznej. Celem badania neuropsychologicznego jest określenie sprawności funkcji poznawczych (tj. pamięci, myślenia, mówienia, uwagi, koordynacji wzrokowo-przestrzennej), przyczyn ich obniżenia oraz ustalenie metod wspierających ich utrzymanie. Prowadzone jest przez psychologa i polega na wykonaniu serii testów i prób klinicznych. Przesiewowe badanie pamięci umożliwia postawienie wstępnej diagnozy - podejrzenie lub wykluczenie otępienia, i z uwagi na krótszy czas trwania (ok. 30 minut) rekomendowane jest dla osób z zaawansowanym procesem otępiennym. Celem badania geriatrycznego jest ustalenie ogólnego stanu zdrowia pacjenta i metod sprzyjających utrzymaniu możliwie najdłużej sprawności fizycznej i intelektualnej. W przypadku zaburzeń pamięci lekarz geriatra diagnozuje ich przyczyny i dobiera właściwe metody leczenia farmakologicznego.

Czasami, zgodnie ze wskazówkami zespołu terapeutycznego, wskazana jest również konieczność wykonania badania neuroobrazowego głowy (TK, MRI, fMRI). Leczenie zaburzeń pamięci polega zwykle na połączeniu farmakoterapii (lekarz geriatra) i rehabilitacji neuropsychologicznej (psycholog). Ta druga metoda polecana jest szczególnie osobom ze zdiagnozowanymi łagodnymi zaburzeniami poznawczymi (MCI) lub łagodnym otępieniem. W zależności od stopnia nasilenia problemów, zaleca się stosowanie jej samej lub łączenie jej z farmakoterapią. Ćwiczenia trwają około 50 minut i powinny odbywać się regularnie (najlepiej raz w tygodniu). W Poradni korzystamy zarówno z ćwiczeń papierowych, jak i programów komputerowych dostosowanych do potrzeb i możliwości seniorów.

Rehabilitacja neuropsychologiczna prowadzona jest również z wykorzystaniem systemu RehaCom®. Jest to zespół komputerowych metod rehabilitacyjnych poprawiających sprawność funkcji poznawczych, zaburzonych w wyniku uszkodzenia mózgu spowodowanego udarem, urazem czaszkowo-mózgowym czy też postępem chorób neurodegeneracyjnych (np. chorobą Alzheimera). Program RehaCom® może być również wykorzystywany przez osoby w podeszłym wieku w celu utrzymania sprawności poznawczej i prawidłowego działania układu nerwowego.

 REKOMENDOWANA ŚCIEŻKA LECZENIA - OSOBY STARSZE

 1. Pakiet laboratoryjny (pakiet geriatryczny)
 2. Badanie geriatryczne
 3. Dodatkowe badania laboratoryjne + ewentualne badania neuroobrazowe
 4. Badanie neuropsychologiczne
 5. Badanie i rekomendacje geriatryczne
 6. Rehabilitacja neuropsychologiczna RehaCom®
 7. Trening domowy (zdalny) neuropsychologiczny RehaCom®

W przypadku postawionej już wcześniej diagnoz dotyczącej MCI lub otępienia istnieje możliwość kontynuacji wyłącznie rehabilitacji neuropsychologicznej.

 CO ZABRAĆ ZE SOBĄ NA PIERWSZĄ WIZYTĘ - kompleksowa diagnostyka zaburzeń pamięci

 1. Aktualne badania lekarskie
 2. Historię choroby (szczególnie karty wypisowe ze szpitala, badania neuroobrazowe)
 3. Okulary do czytania
 4. Sprzęt ortopedyczny (laski, chodziki etc.)
 5. Warto przyjść z opiekunem
 6. Wypełnioną ankietę dysfunkcji somatycznych i kartę wywiadu z opiekunem 

Karta wywiadu z opiekunem i ankieta dysfunkcji somatycznych

 

 

Zachęcamy do skorzystania z oferty pacjentów z całego kraju - zapewniamy komfortowe warunki całodobowego pobytu dla pacjentów wraz z ich opiekunami, którzy w trakcie pobytu są również przygotowywani do pomagania osobie chorej na otępienie w wykonywaniu czynności życia codziennego. Dzięki treningowi domowemu (zdalnemu) RehaCom® możliwa jest kontynuacja terapii już w domu - pod nadzorem neuropsychologa.

Wykonaj krótki test i sprawdź czy zaburzenia pamięci dotyczą Ciebie lub bliskiej osoby - https://senior.emc-sa.pl/sprawnosc-poznawcza/ 

ZESPÓŁ

 • Psycholodzy
  • dr n. o zdr.  Adam Bednorz – psycholog, tytuł doktorski uzyskał na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
  • mgr Anna Drzastwa-Bednorz - absolwentka psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (specjalność psychologia kliniczna i neuropsychologia). Doświadczenie zawodowe: oddział rehabilitacji neurologicznej, oddział psychiatryczny.
  • mgr Iwo Nowak – absolwent psychologii na Uniwersytecie Śląskim (specjalność psychologia zdrowia i jakości życia oraz psychologia pracy i organizacji), ukończone studia podyplomowe „Psychologia transportu z elementami psychodiagnostyki” na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej, szkolenie podstawowe Racjonalnej Terapii Zachowania. Doświadczenie zawodowe: oddział geriatryczny, oddział rehabilitacji neurologicznej, praca z osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami w ramach opieki środowiskowej. 
 • Lekarze (poradnia geriatryczna)
  • lek. med. Katarzyna Hornowska-Suchoń - specjalista geriatra oraz specjalista chorób wewnętrznych
  • lek. med. Jarosław Bernacki - specjalista geriatra oraz specjalista chorób wewnętrznych
  • lek. med. Ewa Szweda - specjalista geriatra oraz specjalista chorób wewnętrznych

OFERTA

Wsparcie odpłatne:

CENNIK JEST DOSTĘPNY -> TUTAJ

TRENING ZDALNY

 • Godzina treningu domowego (zdalnego) z użyciem systemu RehaCom® z asystą psychologa
 • Pakiet 10 godzin treningu domowego (zdalnego) z użyciem systemu RehaCom® z asystą psychologa

WSPARCIE STACJONARNE

 • Diagnostyka neuropsychologiczna pełna (120 minut)
 • Diagnostyka neuropsychologiczna  (60 minut)
 • Diagnostyka neuropsychologiczna - wizyta kontrolna
 • Przesiewowa ocena funkcji poznawczych
 • Godzina terapeutyczna z użyciem systemu RehaCom® 
 • Pakiet 5 godzin terapeutycznych z użyciem systemu RehaCom®
 • Pakiet 10 godzin terapeutycznych z użyciem systemu RehaCom®
 • Psychoedukacja
 • Pakiet badań geriatrycznych (badania laboratoryjne)
 • Konsultacja / porada psychologiczna (60 min)

Diagnostyka i rehabilitacja są dostępne w formie ambulatoryjnej (konieczność samodzielnego dojazdu na konsultacje) lub stacjonarnej na bazie krótkoterminowego pobytu w Domu Opieki.

System RehaCom® dostarcza firma Alta sp. z o.o., współpracującą z niemiecką firmą HASOMED zajmującą się neurorehabilitacją i produkcją systemów oraz urządzeń medycznych. System RehaCom stanowiący efekt 25-letniego doświadczenia, oferuje kilkadziesiąt programów treningowych z możliwością dostosowania do wymagań użytkownika.

 

Informacja i rejestracja

Kontakt merytoryczny z psychologiem: iwo.nowak@emc-sa.pl