Dom Opieki przy Szpitalu Geriatrycznym im. Jana Pawła II

Dom Opieki przy Szpitalu Geriatrycznym im. Jana Pawła II

Numer decyzji Wojewody Śląskiego PSII.9423.17.2018

WAKACYJNE TURNUSY OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ - ZAREZERWUJ MIEJSCE JUŻ DZIŚ
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Dom Opieki dla Osób Starszych przy Szpitalu Geriatrycznym im. Jana Pawła II w Katowicach powstał w odpowiedzi na pytanie „Pani/Panie Doktorze – i co dalej? Nie dam rady opiekować się całodobowo bliską mi osobą. Jaki dom opieki wybrać?” Zapewnienie osobie starszej całodobowej opieki często wykracza poza potrzeby pielęgnacyjno-opiekuńcze, które zazębiają się z potrzebami zdrowotnymi. W Domu Opieki przy Szpitalu Geriatrycznym im. Jana Pawła II w Katowicach monitorowanie stanu zdrowia mieszkańców oraz adekwatne reagowanie na zmiany ich stanu funkcjonalnego będą realizowane na równie ze świadczeniem wsparcia pielęgnacyjno-opiekuńczego.

Katowicki ośrodek wraz z powstaniem Domu Opieki stał się wyjątkowym w skali kraju miejscem leczenia i świadczenia opieki dla osób starszych. Osoby starsze wciąż jeszcze samodzielnie przebywające w domu mogą pozostać pod opieką zespołu podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradni specjalistycznych. Wraz z rosnącymi potrzebami opiekuńczo-medycznymi do dyspozycji osób starszych pozostawiamy możliwość pobytów dziennych lub leczenia szpitalnego. Dla osób wrażliwych na potrzeby medyczne a wymagające całodobowej opieki oferujemy pobyty w całodobowym, stacjonarnym Domu Opieki. Wszystko to w obrębie jednego kompleksu medyczno-opiekuńczego zlokalizowanego pod adresem ul. Morawa 31 w Katowicach.

 Mieszkańcom Domu Opieki przy Szpitalu Geriatrycznym im. Jana Pawła II w Katowicach proponujemy pobyty długoterminowe (miesięczne) oraz krótkoterminowe (dobowe).

POBYTY DŁUGOTERMINOWE

W ramach pobytów długoterminowych w opłacie abonamentowej zapewniamy:

 • Zakwaterowanie w pokoju 1 lub 2 osobowym
 • Komfortowe warunki pobytu w grupie mieszkańców o podobnym stanie zdrowia.
 • Kameralną atmosferę – Dom Opieki liczy tylko 25 miejsc
 • Wysoki standard opiekuńczo-pielęgnacyjny
 • Opiekę lekarską Pensjonariuszy realizowaną przez lek. spec. geriatrę
 • Wyżywienie zgodne z zaleceniami dietetycznymi (4 posiłki)
 • Aktywizację grupową realizowaną przez zespół fizjoterapeutów oraz opiekunów
 • Możliwość w uczestniczeniu w życiu społecznym, w tym duchownym oraz utrzymanie więzi z otoczeniem
 • Opracowanie planu diagnostyczno-terapeutycznego możliwego do realizacji w ramach prowadzonego szpitala oraz poradni diagnostycznych i specjalistycznych
 • Możliwość objęcia mieszkańców opieką lekarza rodzinnego w tutejszej placówce POZ oraz wsparcie w korzystaniu z opieki medycznej w ramach posiadanego ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ)
 • Możliwość zaadaptowania przestrzeni przyłóżkowej według preferencji Mieszkańca

Jako usługi dodatkowo płatne proponujemy:

 • Pakiety rehabilitacji ruchowej
 • Pakiety rehabilitacji poznawczej
 • Konsultacje specjalistyczne, badania laboratoryjne i diagnostyczne realizowane na życzenie mieszkańca/ opiekunów
 • Udział w wycieczkach i wydarzeniach kulturalnych organizowanych poza Domem Opieki
 • Usługi fryzjerskie, kosmetyczne, podologiczne

POBYTY KRÓTKOTERMINOWE

Pobyty krótkoterminowe (dobowe) zostały przygotowane z myślą o opiekunach osób starszych (tzw. pobyty wytchnieniowe na czas urlopu osób sprawujących opiekę) oraz w celu realizacji pakietów diagnostycznych oraz rehabilitacji ruchowej lub poznawczej. Zaplecze pobytowe pozwala na ograniczenie konieczności realizacji codziennych dojazdów  w przypadku zaplanowanego cyklu rehabilitacyjnego lub pakietu badań i konsultacji specjalistycznych.

W ramach pobytów krótkoterminowych cena za dzień pobytu zawiera:

 • Zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym
 • Komfortowe warunki pobytu w grupie mieszkańców o podobnym stanie zdrowia.
 • Kameralną atmosferę – Dom Opieki liczy tylko 25 miejsc
 • Wysoki standard opiekuńczo-pielęgnacyjny
 • Wyżywienie zgodne z zaleceniami dietetycznymi (4 posiłki)
 • Aktywizację grupową realizowaną przez zespół fizjoterapeutów oraz opiekunów
 • Możliwość w uczestniczeniu w życiu społecznym, w tym duchownym oraz utrzymanie więzi z otoczeniem zgodnie z rytmem aktywności Domu Opieki

Jako usługi dodatkowo płatne proponujemy:

 • Pakiety rehabilitacji ruchowej
 • Pakiety rehabilitacji poznawczej
 • Konsultacje specjalistyczne, badania laboratoryjne i diagnostyczne realizowane na życzenie mieszkańca/ opiekunów
 • Udział w wycieczkach i wydarzeniach kulturalnych organizowanych poza Domem Opieki
 • Usługi fryzjerskie, kosmetyczne, podologiczne

TURNUSY REHABILITACYJNE STACJONARNE

 • Turnusy rehabilitacji odbywają się w warunkach pobytu krótkoterminowego Domu Opieki.
 • Oferujemy możliwość rozpoczęcia lub kontynuacji rehabilitacji bezpośrednio po pobycie szpitalnym.
 • Polecamy szczególnie jako kontynuację pobytu w oddziale geriatrycznym NFZ.
 • Turnus poza standardem pobytowym zawiera:
  • Kwalifikację do pobytu rehabilitacyjnego, opracowanie indywidualnego programu rehabilitacji geriatrycznej, zlecenie zabiegów i ćwiczeń.
  • Indywidualny program rehabilitacji - 5 zabiegów fizjoterapeutycznych w aktywne dni pobytu. Istnieje możliwość sprofilowania programu rehabilitacji dla seniorów - schorzenia  kardiologiczne, stany pourazowe, stany pooperacyjne, schorzenia neurologiczne itp. Zakres czynności fizjoterapeutycznych dostosowany jest do stanu klinicznego i funkcjonalnego pacjenta i ustalany indywidualnie przez Kierownika Rehabilitacji.
  • Ocena efektywności rehabilitacji na podstawie diagnostyki funkcjonalnej.

Cennik usług:


Cena pobytu opiekuńczego długoterminowego jest uzgadniana indywidualnie i jest zależna od kondycji psychofizycznej osoby starszej. Cena może mieścić się w przedziale od 4500 zł do 5500 zł/ miesiąc.  Zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym podlega dodatkowej opłacie.

Pobyt krótkoterminowy – 200 zł-250 zł/dzień (w zależności od stopnia samodzielności podopiecznego)

Turnus rehabilitacyjny - do ceny pobytu doliczana jest cena wybranego pakietu rehabilitacyjnego.

Kierownik Domu Opieki

Pani Joanna Czerwiec
e-mail: joanna.czerwiec@emc-sa.pl

INFORMACJA I REZERWACJA MIEJSC

Koordynator Opieki – Pani Anna Seweryn
Tel. 032 256 81 49 wew. 143 | kom. 739 047 347
e-mail: anna.seweryn@emc-sa.pl

Koordynator Opieki Pacjenta

(32) 256 81 49, wew. 142 op.katowice@emc-sa.pl