teleporady
Dom Opieki przy Szpitalu Geriatrycznym im. Jana Pawła II

Dom Opieki przy Szpitalu Geriatrycznym im. Jana Pawła II

Numer decyzji Wojewody Śląskiego PSII.9423.17.2018

 

KRÓTKOTERMINOWE POBYTY REHABILITACYJNE 

Dom Opieki dla Osób Starszych przy Szpitalu Geriatrycznym im. Jana Pawła II w Katowicach powstał w odpowiedzi na pytanie „Pani/Panie Doktorze – i co dalej? Nie dam rady opiekować się całodobowo bliską mi osobą. Jaki dom opieki wybrać?” Zapewnienie osobie starszej całodobowej opieki często wykracza poza potrzeby pielęgnacyjno-opiekuńcze, które zazębiają się z potrzebami zdrowotnymi. W Domu Opieki przy Szpitalu Geriatrycznym im. Jana Pawła II w Katowicach monitorowanie stanu zdrowia mieszkańców oraz adekwatne reagowanie na zmiany ich stanu funkcjonalnego są realizowane na równie ze świadczeniem wsparcia pielęgnacyjno-opiekuńczego.

Katowicki ośrodek wraz z powstaniem Domu Opieki stał się wyjątkowym w skali kraju miejscem leczenia i świadczenia opieki dla osób starszych. Osoby starsze wciąż jeszcze samodzielnie przebywające w domu mogą pozostać pod opieką zespołu podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradni specjalistycznych. Wraz z rosnącymi potrzebami opiekuńczo-medycznymi do dyspozycji osób starszych pozostawiamy możliwość pobytów dziennych lub leczenia szpitalnego. Dla osób wrażliwych na potrzeby medyczne a wymagające całodobowej opieki oferujemy pobyty w całodobowym, stacjonarnym Domu Opieki. Niektóre osoby wymagają tylko okresowej opieki połączonej z intensywną rehabilitacją i usprawnianiem - zapewniamy taką możliwość oferując krótkoterminowe pobyty opiekuńcze z dodatkowym pakietem usług rehabilitacyjnych.  Wszystko to w obrębie jednego kompleksu medyczno-opiekuńczego zlokalizowanego pod adresem ul. Morawa 31 w Katowicach.

 Mieszkańcom Domu Opieki przy Szpitalu Geriatrycznym im. Jana Pawła II w Katowicach proponujemy pobyty długoterminowe (miesięczne) oraz krótkoterminowe (dobowe).

POBYTY DŁUGOTERMINOWE

W ramach pobytów długoterminowych w opłacie abonamentowej zapewniamy:

 • Zakwaterowanie w pokoju 1 lub 2 lub 3 osobowym
 • Komfortowe warunki pobytu w grupie mieszkańców o podobnym stanie zdrowia.
 • Kameralną atmosferę – Dom Opieki liczy tylko 33 miejsca
 • Wysoki standard opiekuńczo-pielęgnacyjny
 • Opiekę lekarską Pensjonariuszy realizowaną przez lek. spec. geriatrę
 • Wyżywienie zgodne z zaleceniami dietetycznymi (4 posiłki)
 • Aktywizację grupową realizowaną przez zespół fizjoterapeutów, psychologów oraz opiekunów
 • Możliwość w uczestniczeniu w życiu społecznym, w tym duchownym oraz utrzymanie więzi z otoczeniem
 • Opracowanie planu diagnostyczno-terapeutycznego możliwego do realizacji w ramach prowadzonego szpitala oraz poradni diagnostycznych i specjalistycznych
 • Możliwość objęcia mieszkańców opieką lekarza rodzinnego w tutejszej placówce POZ oraz wsparcie w korzystaniu z opieki medycznej w ramach posiadanego ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ)
 • Możliwość zaadaptowania przestrzeni przyłóżkowej według preferencji Mieszkańca

Jako usługi dodatkowo płatne proponujemy:

 • Pakiety rehabilitacji ruchowej
 • Pakiety rehabilitacji poznawczej
 • Konsultacje specjalistyczne, badania laboratoryjne i diagnostyczne realizowane na życzenie mieszkańca/ opiekunów
 • Udział w wycieczkach i wydarzeniach kulturalnych organizowanych poza Domem Opieki
 • Usługi podologiczne

POBYTY KRÓTKOTERMINOWE

Pobyty krótkoterminowe (dobowe) zostały przygotowane z myślą o opiekunach osób starszych (tzw. pobyty wytchnieniowe na czas urlopu osób sprawujących opiekę) oraz w celu realizacji pakietów diagnostycznych oraz rehabilitacji ruchowej lub poznawczej. Zaplecze pobytowe pozwala na ograniczenie konieczności realizacji codziennych dojazdów  w przypadku zaplanowanego cyklu rehabilitacyjnego lub pakietu badań i konsultacji specjalistycznych.

W ramach pobytów krótkoterminowych cena za dzień pobytu zawiera:

 • Zakwaterowanie w pokoju 3 lub 2 osobowym, z łazienką, wyposażonym w telewizor oraz podręczną lodówkę.
 • Komfortowe warunki pobytu w grupie mieszkańców o podobnym stanie zdrowia.
 • Kameralną atmosferę – Dom Opieki liczy tylko 33 miejsca.
 • Wysoki standard opiekuńczo-pielęgnacyjny.
 • Wyżywienie zgodne z zaleceniami dietetycznymi (4 posiłki)
 • Aktywizację grupową realizowaną przez zespół fizjoterapeutów oraz opiekunów.
 • Możliwość w uczestniczeniu w życiu społecznym, w tym duchownym oraz utrzymanie więzi z otoczeniem zgodnie z rytmem aktywności Domu Opieki

Jako usługi dodatkowo płatne proponujemy:

 • Pakiety rehabilitacji ruchowej
 • Pakiety rehabilitacji poznawczej
 • Konsultacje specjalistyczne, badania laboratoryjne i diagnostyczne realizowane na życzenie mieszkańca/ opiekunów
 • Udział w wycieczkach i wydarzeniach kulturalnych organizowanych poza Domem Opieki
 • Usługi podologiczne

POBYTY REHABILITACYJNE STACJONARNE

 • Pobyty rehabilitacyjne odbywają się w warunkach pobytu krótkoterminowego Domu Opieki.
 • Oferujemy możliwość rozpoczęcia lub kontynuacji rehabilitacji bezpośrednio po pobycie szpitalnym.
 • Polecamy szczególnie jako kontynuację pobytu w oddziale geriatrycznym NFZ.
 • Turnus poza standardem pobytowym zawiera:
  • Kwalifikację do pobytu rehabilitacyjnego, opracowanie indywidualnego programu rehabilitacji geriatrycznej, zlecenie zabiegów i ćwiczeń.
  • Indywidualny program rehabilitacji - 5 zabiegów fizjoterapeutycznych w aktywne dni pobytu. Istnieje możliwość sprofilowania programu rehabilitacji dla seniorów - schorzenia  kardiologiczne, stany pourazowe, stany pooperacyjne, schorzenia neurologiczne itp. Zakres czynności fizjoterapeutycznych dostosowany jest do stanu klinicznego i funkcjonalnego pacjenta i ustalany indywidualnie przez pracownika Centrum Fizjterapii.
  • Ocena efektywności rehabilitacji na podstawie diagnostyki funkcjonalnej.

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z POBYTÓW NEUROREHABILITACJI Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU REHACOM

 

Cennik usług:


Cena pobytu opiekuńczego długoterminowego jest uzgadniana indywidualnie i jest zależna od kondycji psychofizycznej osoby starszej.  Zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym podlega dodatkowej opłacie.

Cennik - https://www.emc-sa.pl/nasze-placowki/katowice-szpital-geriatryczny-im-jana-pawla-ii/cennik 

Kierownik Domu Opieki

Pani Joanna Czerwiec, pielęgniarka
e-mail: joanna.czerwiec@emc-sa.pl

INFORMACJA I REZERWACJA MIEJSC

Koordynator Opieki – Pani Anna Seweryn
Tel. 032 256 81 49  | kom. 739 047 347
e-mail: anna.seweryn@emc-sa.pl

 

Koordynator Opieki Pacjenta

(32) 256 81 49 op.katowice@emc-sa.pl

UWAGA OPIEKUNOWIE OSÓB STARSZYCH

Realizujemy projekty bezpłatnej rehabilitacji dla osób aktywnych zawodowo w wieku 40-65 lat mieszkających na terenie woj. śląskiego (profilaktyka i interwencja w chorobach układu krążenia, układu kostno-stawowego, układu oddechowego). Szczegółowa informacja: tel.: 661 300 275 Szyba ścieżka: TUTAJ

" "