Dzienny Oddział Opieki Geriatrycznej

Zapraszamy do rezerwacji miejsc!

Opierając się na doświadczeniach projektu Dzienny Oddział Geriatryczny (wcześniej Dzienny Oddział Opieki Medycznej) uruchamiamy nową usługę w formie Dziennego Oddziału Opieki Geriatrycznej.

DZIENNY ODDZIAŁ OPIEKI GERIATRYCZNEJ

Pobyty dzienne są przeznaczone dla osób starszych, które są w ograniczonym zakresie zdolne do samodzielnego funkcjonowania i pozostają pod opieką rodziny.

Program pobytu jest ukierunkowany na aktywizację ruchową lub poznawczą.

Dzienny Oddział Opieki Geriatrycznej jest usługą medyczną.

Godziny otwarcia: dni robocze, od 8.00 do 16.00 z możliwością przedłużenia pobytu 7.00 - 8.00; 16.00 - 18.00

W ramach pobytu oferujemy świadczenia zdrowotne:

 • w cyklu miesięcznym (jednostka rozliczeniowa: miesiąc pobytu),
 • lub według indywidualnego harmonogramu pobytu (jednostka rozliczeniowa: godzina pobytu).

W zakresie świadczeń zdrowotnych znajdują się

 • Ocena lekarska stanu zdrowia
 • Badania diagnostyczne wg standardowych procedur operacyjnych (SOP) po weryfikacji lekarskiej
 • Ocena potrzeb pielęgnacyjnych i ich realizacja  
 • Asysta w czynnościach życia codziennego
 • Aktywizacja ruchowa
 • Aktywizacja społeczna
 • Aktywizacja psychologiczna
 • Edukacja zdrowotna
 • Wyżywienie w czasie pobytu
 •  Prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z pobytem

W zakresie świadczeń zdrowotnych objętych opłatą nie znajdują się:

 • Leki zażywane przez pacjenta.
 • Wyroby medyczne stosowane przez pacjenta (np. pampersy).
 • Transport pacjenta.

Jako usługi dodatkowo płatne proponujemy:

 • Pakiety rehabilitacji ruchowej.
 • Pakiety rehabilitacji poznawczej.
 • Konsultacje specjalistyczne, badania laboratoryjne i diagnostyczne realizowane na życzenie pacjentów.
 • Usługi podologiczne.

Pobyt jest płatny i jest realizowany na podstawie umowy zawartej z Pacjentem.

Cennik usług jest dostępny TUTAJ

 

 

INFORMACJA I REZERWACJA MIEJSC

Tel. 032 256 81 49 | kom. 538 891 502