teleporady

30.11.2017

Wyłonienie realizatora usługi: Stworzenie prototypu funkcjonalnego oprogramowania wspierającego realizację procedury Elementy Całościowej Oceny Geriatrycznej (ECOG) wraz z obsługą aplikacji w okresie trwania zamówienia.

Postepowanie zakończone.

" "