teleporady
Podróże z dziećmi

Podróże z dziećmi

Około 2 milionów dzieci rocznie podróżuje do rejonów tropikalnych i krajów rozwijających się. Najistotniejsze problemy medyczne u dzieci w podróży to

  • biegunka podróżnych
  • malaria
  • wypadki komunikacyjne
  • wypadki związane z pobytem nad wodą (utonięcia) 

Profilaktyka zdrowotna przed wyjazdem do tropiku lub krajów rozwijających się:

  • informacja o zagrożeniach zdrowotnych
  • szczepienia ochronne
  • profilaktyka malarii
  • apteczka podróżna
  • ubezpieczenie zdrowotne


W celu ustalenia indywidualnego kalendarza szczepień, należy zgłosić się z dzieckiem do poradni minimum 3 miesiące przed planowanym wyjazdem.

"