06.11.2023

Roboty rehabilitacyjne - postępowanie zakupowe.

Zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki, do składania ofert na dostawę urządzeń robotycznych do rehabilitacji: Zapytanie ofertowe nr 1/11/2023

Zamówienie realizowane zgodnie z zapisami Dyrektywy dotyczącej przeprowadzania realizacji zamówień finansowanych w związku z Konkursem nr FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.2023 o dofinansowanie realizacji zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji, ze środków subfunduszu terapeutyczno–innowacyjnego z Funduszu Medycznego, edycja 1 – Ministerstwo Zdrowia.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytań ofertowych znajdują się poniżej w załącznikach:

Formularz ofertowy załącznik nr 1załącznik 1bzałącznik 4 umowa sprzedażyZałącznik nr 1azałącznik nr 2 do zapytania ofertowego.załącznik nr 3 oświadczenie do zapytania ofertowego.Zapytanie ofertowe nr 1 11 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY