teleporady

Poradnia Logopedyczna

Logopeda

  • mgr Bianka Chynowska
  • mgr Anna Perkiewicz

Logopedia dzieli się na logopedię ogólną i specjalną. Logopedia ogólna zajmuje się kształtowaniem właściwej mowy w okresie jej rozwoju, a także doskonaleniu w późniejszym okresie. Z kolei logopedia specjalna skupia się na usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy (logopedia specjalna).

Najczęściej korygowanymi wadami i zaburzeniami w ramach poradni są:

  • zaburzenia rozwoju mowy i języka, takie jak: dyslalia, seplenienie
  • opóźniony rozwój mowy
  • zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych, np. dysleksja
  • jąkanie

 

"