teleporady

Poradnia Chorób Naczyń (Angiologiczna)

Lekarz

  • lek. Maciej Rabczyński
  • dr n. med. Grzegorz Kałuża
  • lek. Paweł Socha

Angiologia to dyscyplina medyczna odpowiedzialna za leczenie chorób naczyń krwionośnych i limfatycznych. W bardziej ogólnym ujęciu angiologia zajmuje się wszystkim tym, co wiąże się z budową i funkcjonowaniem układu krwionośnego i chłonnego. Lekarz, specjalista w tym zakresie to Angiolog.

Kiedy będziemy mieli do czynienia z angiologiem? Dość szeroki zakres wiedzy, którą musi posiąść lekarz angiolog, przekłada się bezpośrednio na liczbę schorzeń pozostających w obszarze zainteresowania tej dyscypliny medycznej. Z wyników pracy angiologów będziemy korzystać m.in. w przypadku zachorowania na zakrzepice, choroby żył i tętnic, przy niewydolności żylnej czy redukowaniu negatywnych skutków cukrzycy.

Do podstawowych usług świadczonych w ramach poradni należą:

diagnostyka i leczenie miażdżycy zarostowej tętnic
diagnostyka i leczenie powikłań naczyniowych cukrzycy
diagnostyka i leczenie choroby żylakowej
diagnostyka i leczenie przewlekłej niewydolności żylnej
leczenie ran i owrzodzeń żylnych i tętniczych
badanie duplex – Doppler tętnic i żył kończyn górnych i dolnych, tętnic dogłowowych, aorty brzusznej i naczyń miednicy
pomiar ciśnień segmentarnych w kończynach dolnych i górnych metodą Dopplera

Zasady rejestracji na konsultacje:

konsultacje odpłatne – bez skierowania
konsultacje NFZ – na podstawie skierowania

Skontaktuj się z nami.

Informacja i rejestracja

" "