Poradnia Psychologiczna

Zespół specjalistów

Adam Bednorz, dr n. o zdr. psycholog
Iwo Nowak, psycholog
Anna Drzastwa-Bednorz, psycholog

 

W poradni psychologicznej zajmujemy się diagnostyką i leczeniem otępień oraz zaburzeń nastroju (np. depresji), zarówno u seniorów, jak i ich opiekunów.

Oferta wsparcia:

 Dorośli:

 • diagnostyka neuropsychologiczna otępień, łagodnych zaburzeń poznawczych, funkcji poznawczych po udarach mózgu i urazach czaszkowo-mózgowych,
 • diagnostyka zaburzeń afektywnych (np. depresji),
 • diagnostyka zaburzeń osobowości,
 • badania przesiewowe i kontrolne stanu poznawczego i zaburzeń nastroju,
 • rehabilitacja neuropsychologiczna otępień, łagodnych zaburzeń poznawczych, po udarach mózgu i urazach czaszkowo-mózgowych, REHACOM
 • pomoc psychologiczna (jednorazowe spotkanie konsultacyjne),
 • terapia psychologiczna (cykl 8-10 spotkań).

 Opiekunowie:

 • pomoc psychologiczna (jednorazowe spotkanie konsultacyjne),
 • terapia psychologiczna (cykl 8-10 spotkań),
 • grupa wsparcia dla opiekunów osób z otępieniem (cykl 10 spotkań).

Diagnostyka neuropsychologiczna umożliwia zdiagnozowanie otępień, zaburzeń poznawczych, zaburzeń nastroju lub zaburzeń osobowości. Jest zasadna już przy pierwszych oznakach pogorszenia pamięci i innych funkcji poznawczych (np. uwagi, mówienia, myślenia, koordynacji wzrokowo-przestrzennej). Umożliwia ono odróżnienie wczesnych oznak otępienia od procesu naturalnego starzenia się, diagnozę różnicową poszczególnych typów otępień i dobranie adekwatnych sposobów ich leczenia oraz odróżnienie objawów otępienia od osłabienia funkcji poznawczych w przebiegu innych chorób. Badanie to polega na wykonaniu testów i prób klinicznych, zaproponowanych przez psychologa.

Badanie przesiewowe to skrócone badanie neuropsychologiczne, ukierunkowane na wstępne rozpoznanie – podejrzenie lub wykluczenie otępienia. Z uwagi na krótszy czas trwania, rekomendowane jest dla osób z zaawansowanym procesem otępiennym. Polega na wykonaniu testów i prób klinicznych, zaproponowanych przez psychologa.

Rehabilitacja neuropsychologiczna to uznana i skuteczna niefarmakologiczna metoda leczenia otępień i zaburzeń poznawczych powstałych w wyniku uszkodzenia mózgu. W przypadku seniorów polecana jest szczególnie osobom ze zdiagnozowanymi łagodnymi zaburzeniami poznawczymi lub łagodnym otępieniem. W zależności od stopnia nasilenia problemów, zaleca się stosowanie jej samej lub łączenie jej z farmakoterapią. Ćwiczenia trwają około 45-60 minut i powinny odbywać się regularnie. W Poradni używamy zarówno klasycznych ćwiczeń papierowych, jak i korzystamy z programów komputerowych dostosowanych do możliwości i potrzeb seniorów.

Terapia psychologiczna polecana jest wszystkim osobom, które doświadczają trudności emocjonalnych, przeżywają kryzys, albo chciałyby lepiej poznać siebie. To także uznana metoda leczenia zaburzeń nastroju (np. depresji), zaburzeń osobowości, uzależnień oraz zaburzeń odżywiania. W zależności od stopnia nasilenia trudności i ich przyczyn, zaleca się stosowanie samej terapii psychologicznej lub łączenie jej z farmakoterapią.

Grupa wsparcia to grupa prowadzona przez psychologa, dedykowana dla osób zgłaszających podobny problem. W naszej Poradni działa grupa wsparcia dla opiekunów osób z demencją. To miejsce, w którym można podzielić się swoimi wątpliwościami, trudnościami oraz przeżyciami, a także znaleźć wsparcie i otuchę w bezpiecznej atmosferze. Celem spotkań jest wzmocnienie opiekunów w lepszym radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi z opieki nad osobą z otępieniem. Spotkania odbywają się cotygodniowo, w grupach 5-8 osobowych.

 Ważne informacje:

 • do badania psychologicznego i na rehabilitację psychologiczną należy wziąć ze sobą okulary do czytania,
 • na badanie warto przyjść z opiekunem lub inną osobą bliską,
 • grupy wsparcia otwierane są cyklicznie, po zebraniu minimum 5 osób,
 • pierwsze spotkanie terapeutyczne ma zawsze charakter konsultacyjny.

Adam Bednorz, dr n. o  zdr. - absolwent psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (specjalność psychologia kliniczna człowieka dorosłego),  tytuł doktorski obronił na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe "Diagnoza i terapia neuropsychologiczna" na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i podstawowy kurs Racjonalnej Terapii Zachowania. Trener EEG Biofeedback I stopnia.

Anna Drzastwa-Bednorz - absolwentka psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (specjalność psychologia kliniczna i neuropsychologia). Doświadczenie zawodowe: oddział rehabilitacji neurologicznej, oddział psychiatryczny.

 Iwo Nowak – absolwent psychologii na Uniwersytecie Śląskim (specjalność psychologia zdrowia i jakości życia oraz psychologia pracy i organizacji), ukończone studia podyplomowe „Psychologia transportu z elementami psychodiagnostyki” na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej, szkolenie podstawowe Racjonalnej Terapii Zachowania. Doświadczenie zawodowe: oddział geriatryczny, oddział rehabilitacji neurologicznej, praca z osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami w ramach opieki środowiskowej.

Informacja i rejestracja

Przychodnia EMC Silesia jest czynna w godzinach od 7.00 do 18.30