Poradnia Geriatryczna

Poradnia Geriatryczna

Zespół lekarski:

 
lek. med. Katarzyna Hornowska-Suchoń, specjalista geriatrii, specjalista medycyny rodzinnej
dr n.med. Agnieszka Jabłeka,
specjalista geriatrii
 
lek. med. Ada Polak
specjalista geriatrii

Do poradni geriatrycznej mogą zgłaszać się osoby po 60 roku życia.

Zdaniem  lekarza geriatry jest całościowe spojrzenie na pacjenta, uwzględnienie pełnego wywiadu chorobowego, jakości życia chorego oraz wyłonienie najbardziej pilnych problemów zdrowotnych.

Bardzo ważna jest analiza przyjmowanych przez pacjenta leków, ich wzajemnych interakcji, wyeliminowanie leków niepotrzebnych  lub szkodliwych w wieku podeszłym.

Czym szczegółowo zajmuje się Poradnia Geriatryczna?

 • zaburzenia pamięci, zaburzenia zachowania, agresja, drażliwość, depresja, bezsenność, także problem uzależnienia od leków,
 • pogorszenie ogólnej sprawności chorego, zaburzenia chodu, upadki, zaburzenia równowagi,
 • osteoporoza, zapobieganie złamaniom,
 • zaburzenia odżywienia,
 • nietrzymanie moczu i stolca,
 • ocena wyrównania chorób przewlekłych takich jak przewlekła choroba wieńcowa, niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2,
 • wielochorobowość oraz wielolekowość, a także wzajemny wpływ chorób przewlekłych na siebie i na jakość życia chorego.

W określonych przypadkach lekarz geriatra może zaproponować pogłębienie diagnostyki  w warunkach oddziału  geriatrycznego.

Zdaniem Poradni jest również opieka nad pacjentami po hospitalizacji na oddziale geriatrycznym (rola konsultacyjna, wspomaganie lekarzy rodzinnych w opiece nad seniorami).

Konsultacje dostępne w ramach umowy z NFZ oraz komercyjnie.

Aby skorzystać z usług Poradni w ramach NFZ należy posiadać aktualne skierowanie od lekarza rodzinnego.

Prosimy, aby na pierwszą wizytę przynieść posiadaną dokumentację lekarską oraz wykaz WSZYSTKICH  leków przyjmowanych przez pacjenta (także tych kupowanych bez recepty, witamin, ziół). Pomocniczo można skorzystać z druku listy leków stosowanych przy przyjęciu do szpitala.

Lista lekow uzywanych przez pacjenta

 

 

Osoby z zaburzeniami pamięci proszone są o wizytę z osobą bliską, opiekunem

REALIZUJEMY RÓWNIEŻ TELEPORADY GERIATRYCZNE

Teleporada geriatryczna – w jakich sytuacjach warto skorzystać?

 • Pacjent nie jest mobilny
 • Blisko miejsca zamieszkania pacjenta nie  ma dostępu do specjalistów geriatrów
 • Stan zdrowia pacjenta jest niejednoznaczny, ale stabilny
 • Teleporada pierwszorazowa – rozmowa wstępna ukierunkowująca możliwy proces diagnostyki (np.. przygotowanie do konsultacji stacjonarnej; zlecenie wykonania konkretnych badań); porady w zakresie oceny stanu pacjenta na podstawie udostępnionych aktualnych wyników badań dot. pacjenta
 • Teleporada kontrolna – wyłącznie kontynuacja leczenia; e-recepta; e-zwolnienie; kontrola/ omówienie wyników badań; weryfikacja efektów przyjmowanych leków; porada w zakresie rekomendowanej diagnostyki w sytuacji zmiany stanu funkcjonalnego pacjenta; porady dla opiekunów w zakresie sprawowania opieki
   

Przygotowanie do teleporady geriatrycznej wstępnej

 1. Wykonaj badania laboratoryjne- ważne około miesiąc  (morfologia, Fe, CRP, Na, K, kreatynina+ eGFR , TSH, albuminy, glukoza lub HBA1C w przypadku gdy pacjent choruje na cukrzycę, badanie ogólne moczu, INR jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwkrzepliwe, które wymagają kontroli INR np. Acenokumarol lub Warfin, poziom witaminy B12, opcjonalnie lipidogram ( cholesterol + frakcje ), poziom kwasu foliowego, witaminy D3 ( 25 OH ) oraz badanie EKG w poradni POZ (za pośrednictwem pielęgniarki środowiskowej lub korzystając z transportu pcj do POZ). Pomocne będą też pomiary ciśnienia tętniczego i tętna wykonywane 2 razy dziennie rano i wieczorem, przed wzięciem leków. W przypadku cukrzycy na lekach doustnych pomocne będą pomiary glikemii rano na czczo i 2 godziny po głównych posiłkach ( w przypadku insulinoterapii  pomiary wg zaleceń diabetologa ).
 2. Wypełnij kartę wywiadu z opiekunem i ankietę dysfunkcji somatycznych
  TELEPORADA GERIATRYCZNA przygotowanie
 3. Wyniki badań, skan wypełnionej ankiety oraz jeśli pacjent posiada: skan ostatnich kart wypisowych ze szpitala, wyniki badania obrazowego mózgu (tj. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) oraz wyniki  badania psychologicznego, jeżeli Podopieczny miał je wykonywane. UWAGA! Istnieje również możliwość przeprowadzenie teleporady psychologicznej, przygotowującej pacjenta do teleporady geriatrycznej
 4. Prześlij w formie zabezpieczonego hasłem pliku ZIP; hasło prześlij osobnym mailem – na adres telegeriatria@emc-sa.pl W terminie do 2 dni przed umówioną teleporadą
 5. Zadbaj, aby teleporada mogła się odbyć z funkcją wideo. Rekomendujemy, aby teleporada z opcją video odbyła się z wykorzystaniem platformy TEAMS
 6. Umów termin wizyty i opłać ją za pośrednictwem strony: https://platnosci.emc-sa.pl/emc-payments/payment/emc/form 
 7. W dniu teleporady zadbaj aby pacjent był w miarę możliwości  wypoczęty, spokojny,  po przespanej nocy, po posiłku, po skorzystaniu z toalety.
 8. Teleporada będzie trwać do 30-40 minut, pozwól lekarzowi być liderem konsultacji
 9. Po teleporadzie lekarz prześle kod PIN i zalecenia na podany wcześniej adres mailowy, do wystawionych e-recept lub e-skierowań (o ile będzie taka potrzeba)

 

Przygotowanie do teleporady geriatrycznej kontrolnej

 1. Wykonaj badania zlecone przez lekarza spec. geriatrę lub obserwacje, o które poprosił lekarz – szczególnie w zakresie reakcji na przyjmowane leki
 2. Umów termin wizyty i opłać ją za pośrednictwem strony: https://platnosci.emc-sa.pl/emc-payments/payment/emc/form
 3. Teleporada kontrolna będzie trwać do 20 minut, zadbaj o dobre przygotowanie się do rozmowy z lekarzem
 4. Po teleporadzie lekarz prześle kod PIN do wystawionych e-recept lub e-skierowań (o ile będzie taka potrzeba) i zalecenia na podany wcześniej adres mailowy.

 

Lekarz prowadzący teleporady geriatryczne - Katarzyna Hornowska-Suchoń spec. geriatrii i medycyny rodzinnej

 

 

Informacja i rejestracja

Przychodnia EMC Silesia jest czynna w godzinach od 7.00 do 18.30