Poradnia Medycyny Pracy i Pracownia Badań Psychotechnicznych

Realizujemy kompleksowe badania dla kierowców zawodowych

Zespół:

 
lek. med. Jarosław Bernacki, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista geriatrii, lekarz orzecznik medycyny pracy
Iwo Nowak, psycholog, psycholog transportu
Jolanta Bukowska, pielęgniarka medycyny pracy 
 
 

 

 

 

 

 

 

Poradnia Medycyny Pracy w Katowicach zapewnia świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami poprzez realizację odpowiednich pakietów świadczeń w ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. W Poradni Medycyny Pracy powyższe zadania realizowane są przez odpowiedni personel służby medycyny pracy, wykonujący cyklicznie świadczenia i orzekający o zdolności do pracy na danym stanowisku.

Konsultacje dostępne w Poradni Medycyny Pracy w ofercie komercyjnej oraz na podstawie umów zawartych z zakładami pracy.

Zapytaj o ofertę Medycyny Pracy dla Twojej firmy katowice@emc-sa.pl

 

Medycyna pracy - jakie badania obejmuje?

 Medycyna pracy obejmuje badania wstępne, okresowe i kontrolne. Zakres badań uzależniony jest od specyfiki stanowiska danego pracownika.

  • Badania wstępne. Do wykonania badań wstępnych zobligowane są osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
  • Badania okresowe. Do wykonania badań okresowych zobligowane są pracownicy na danym stanowisku, którym skończyła się ważność poprzedniego zaświadczenia dopuszczającego do pracy. Częstotliwość tych badań ustala każdorazowo lekarz w zależności od stanu zdrowia pracownika i warunków specyficznych dla danego stanowiska pracy.
  • Badania kontrolne. Wykonywane są w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą ponad 30 dni. Mają na celu potwierdzenie lub stwierdzenie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku
  • Badania psychotechniczne dla kierowców, w tym dla kierowców zawodowych 

 Medycyna pracy - jakie dokumenty są niezbędne?

 Na wizytę do lekarza medycyny pracy należy zabrać ze sobą:

●      skierowanie z miejsca pracy

●      dowód osobisty

●      książeczkę sanitarną, jeśli celem wizyty jest badanie na nosicielstwo otrzymane z Sanepidu lub innego laboratorium

 

Informacja i rejestracja

Przychodnia EMC Silesia jest czynna w godzinach od 7.00 do 18.30