Poradnia - Podstawowa Opieka Zdrowotna - zdjęcie rodziny

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Dla dzieci i dorosłych

Zespół lekarzy:

lek. med. Elżbieta Kiera, specjalista medycyny rodzinnej
lek. med. Ewa Szweda, specjalista medycyny rodzinnej, geriatra 
lek. med. Martyna Zygmuntowska, specjalista chorób wewnętrznych, geriatra
lek. med. Joanna Machura, specjalista chorób dzieci
lek. med. Anna Kret, pediatra

 

 

 

 

 

 

 

 

 


lek. med. Lidia Słowik-Gomułka

 

 

 

 

 

 

 

INFORMUJEMY, ŻE REALIZUJEMY SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE (sezon 2023/2024) szczegóły: TUTAJ

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej to miejsce, do którego trafiają pacjenci z różnorodnymi problemami zdrowotnymi. Tutaj zwykle następuje pierwsze diagnoza. Lekarze oraz pielęgniarki zapewniają kompleksową, ogólną pomoc medyczną zarówno dorosłym, jak i dzieciom.

Do zadań Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Katowicach należą m.in.: świadczenia zdrowotne, profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne i pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii. W ramach POZ lekarze zlecają badania diagnostyczne, ustalają stosowne leczenie i kierują pacjentów do innych poradni specjalistycznych wymagających skierowania.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej NFZ zobowiązani są również do edukacji pacjentów w zakresie profilaktyki chorób m.in. płuc, układu krążenia czy cukrzycy oraz propagują zdrowy tryb życia. 

Do lekarza przyjmującego w ramach poradni podstawowej opieki zdrowotnej może zgłosić się każda osoba, która zauważa u siebie problemy zdrowotne. Po wstępnym wywiadzie medycznym i badaniu stanu pacjenta lekarz dokonuje diagnozy i kieruje całym procesem leczenia. Lekarz POZ udziela pacjentowi wszelkich informacji na temat jego stanu zdrowia, odpowiada na pytania oraz w jasny i zrozumiały sposób wyjaśnia decyzje dotyczące podjętego sposobu leczenia.

Zabiegamy o to, aby każda wizyta w naszej Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej odbywała się w miłej i spokojnej atmosferze. Zapewniamy komfortowe i intymne warunki do przeprowadzania badań oraz konsultacji z lekarzami. Nasi lekarze mają doświadczenie w pracy z dziećmi, dlatego najmłodsi pacjenci będą się tutaj czuć spokojnie i swobodnie.

 Nowe usługi w POZ dostępne również w Przychodni EMC Silesia.

Lekarz w trakcie wizyty może wykonać szybkie testy przyspieszające diagnostykę - tzw. Streptest lub szybki test ilościowy oznaczenia stężenia białka C-reaktywnego (CRP) u dzieci do ukończenia 6. roku życia.

Lekarz ma również możliwość zlecenia następujących badań:

 • oznaczenie poziomu ferrytyny w surowicy krwi
 • oznaczenie poziomu witaminy B12 w surowicy krwi
 • oznaczenie poziomu kwasu foliowego w surowicy krwi
 • oznaczenie poziomu przeciwciał antycytrulinowych (anty-CCP) w surowicy krwi
 • oznaczenie poziomu przeciwciał przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C (anty-HCV) w surowicy krwi
 • oznaczenie antygenu H. pylori w kale
 • pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG
 • EKG wysiłkowe
 • Holter EKG (24, 48, 72 godz.)
 • USG Doppler naczyń kończyn dolnych
 • ECHO serca
 • spirometria
 • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy

PROGRAM DOSTĘPNOŚĆ PLUS DLA ZDROWIA

Przychodnia POZ EMC Silesia jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 714 377,73 zł (słownie: siedemset czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy 73/100) na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

>> Zobacz szczegóły

Informacja i rejestracja

Przychodnia EMC Silesia jest czynna w godzinach od 7.00 do 18.30