Poradnia - Podstawowa Opieka Zdrowotna - zdjęcie rodziny

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Dla dzieci i dorosłych

Zespół lekarzy:

lek. med. Elżbieta Kiera, specjalista medycyny rodzinnej
lek. med. Ewa Szweda, specjalista medycyny rodzinnej, geriatra 
lek. med. Lidia Słowik-Gomułka, specjalista internista, angiolog, diabetolog
lek. med. Joanna Machura, specjalista chorób dzieci
lek. med. Anna Kret, specjalista pediatra

 

 

 

 

 

 

 

lek. med. Iwona Urbańczyk

 

 

 

 

 

 INFORMUJEMY, ŻE REALIZUJEMY SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE (sezon 2023/2024) szczegóły: TUTAJ

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej to miejsce, do którego trafiają pacjenci z różnorodnymi problemami zdrowotnymi. Tutaj zwykle następuje pierwsze diagnoza. Lekarze oraz pielęgniarki zapewniają kompleksową, ogólną pomoc medyczną zarówno dorosłym, jak i dzieciom.

Do zadań Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Katowicach należą m.in.: świadczenia zdrowotne, profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne i pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii. W ramach POZ lekarze zlecają badania diagnostyczne, ustalają stosowne leczenie i kierują pacjentów do innych poradni specjalistycznych wymagających skierowania.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej NFZ zobowiązani są również do edukacji pacjentów w zakresie profilaktyki chorób m.in. płuc, układu krążenia czy cukrzycy oraz propagują zdrowy tryb życia. 

Do lekarza przyjmującego w ramach poradni podstawowej opieki zdrowotnej może zgłosić się każda osoba, która zauważa u siebie problemy zdrowotne. Po wstępnym wywiadzie medycznym i badaniu stanu pacjenta lekarz dokonuje diagnozy i kieruje całym procesem leczenia. Lekarz POZ udziela pacjentowi wszelkich informacji na temat jego stanu zdrowia, odpowiada na pytania oraz w jasny i zrozumiały sposób wyjaśnia decyzje dotyczące podjętego sposobu leczenia.

Zabiegamy o to, aby każda wizyta w naszej Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej odbywała się w miłej i spokojnej atmosferze. Zapewniamy komfortowe i intymne warunki do przeprowadzania badań oraz konsultacji z lekarzami. Nasi lekarze mają doświadczenie w pracy z dziećmi, dlatego najmłodsi pacjenci będą się tutaj czuć spokojnie i swobodnie.

 Nowe usługi w POZ dostępne również w Przychodni EMC Silesia.

Lekarz w trakcie wizyty może wykonać szybkie testy przyspieszające diagnostykę - tzw. Streptest lub szybki test ilościowy oznaczenia stężenia białka C-reaktywnego (CRP) u dzieci do ukończenia 6. roku życia.

Lekarz ma również możliwość zlecenia następujących badań:

 • oznaczenie poziomu ferrytyny w surowicy krwi
 • oznaczenie poziomu witaminy B12 w surowicy krwi
 • oznaczenie poziomu kwasu foliowego w surowicy krwi
 • oznaczenie poziomu przeciwciał antycytrulinowych (anty-CCP) w surowicy krwi
 • oznaczenie poziomu przeciwciał przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C (anty-HCV) w surowicy krwi
 • oznaczenie antygenu H. pylori w kale
 • pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG
 • EKG wysiłkowe
 • Holter EKG (24, 48, 72 godz.)
 • USG Doppler naczyń kończyn dolnych
 • ECHO serca
 • spirometria
 • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy

PROGRAM DOSTĘPNOŚĆ PLUS DLA ZDROWIA

Przychodnia POZ EMC Silesia jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 714 377,73 zł (słownie: siedemset czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy 73/100) na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

>> Zobacz szczegóły

Informacja i rejestracja

Przychodnia EMC Silesia jest czynna w godzinach od 7.00 do 18.30