Statoskop

Rozwiązania dotyczące przyjęć dla POZ oraz AOS

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa COVID19 Regionalne Centrum Zdrowia wprowadza nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów. 


Rejestracja pacjentów POZ odbywa się wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu:
 
Rejestracja POZ dla Dorosłych   76 840 16 12
Rejestracja POZ dla Dzieci           76 840 17 43

Zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy wytycznymi służb sanitarnych, Ministerstwa Zdrowia i NFZ wszystkie porady realizowane przez lekarzy POZ stają się TELEPORADAMI.
Jeśli lekarz w trakcie rozmowy z pacjentem lub z innych wskazań zdecyduje, że jest konieczna wizyta osobista pacjenta w przychodni lub wizyta domowa, pacjent zostanie o tym poinformowany przez lekarza w trakcie rozmowy telefonicznej.

Termin i godzina wizyty stacjonarnej w przychodni lub wizyty domowej zostanie wyznaczona i przekazana pacjentowi telefonicznie przez lekarza.

Prosimy, aby nie  zgłaszać się do przychodni po recepty.
Prośbę o wyznaczenie wizyty recepturowej (leki do kontynuacji leczenia) należy zgłosić telefonicznie. Kod do wystawionej e-recepty zostanie przekazany również telefonicznie.
 

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych Pacjentów i Personelu, w przychodni mogą przebywać jedynie Pacjenci zarejestrowani na wizytę stacjonarną do lekarza POZ lub AOS lub z aktualnym skierowaniem do laboratorium.
 
Do przychodni należy wchodzić pojedynczo na wezwanie personelu.

Każdy z Pacjentów będzie proszony o wypełnienie ankiety i poddanie się pomiarowi temperatury.


 
Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną w kraju oraz regionie tryb rejestracji i realizacji wizyt może ulec zmianie, o czym Pacjenci będą informowani telefonicznie oraz na stronie www Jednostki.