teleporady
Kasacja dokumentacji medycznej

Kasacja dokumentacji medycznej

Regionalne Centrum Zdrowia z siedzibą w Lubnie informuje o kasacji dokumentacji medycznej znajdującej się w zasobach archiwum Jednostki.

Kasacji podlega dokumentacja pacjentów leczonych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie w latach od 1991 do 1997r.

Pacjenci zainteresowani odbiorem dokumentacji medycznej, ich przedstawiciele ustawowi lub osoby upoważnione przez pacjenta proszeni są o składanie wniosków o jej wydanie, w Biurze Zarządu /Przychodnia Specjalistyczna II piętro/ w terminie od dnia 6 maja 2020r. do dnia 20 maja 2020 r. 

Po upływie 20 maja 2020 roku dokumentacja medyczna z wyżej wymienionego okresu zostanie skasowana.

"