Prawa pacjenta

Prawa pacjenta

 

Pacjent ma prawo do:

1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
2. Informacji o swoim stanie zdrowia.
3. Zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia.
4. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
5. Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
6. Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.
7. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
8. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
9. Opieki duszpasterskiej.
10. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

 

Pełnomocnik ds. Pacjenta w RCZ:

Joanna Holdenmajer
Przychodnia Specjalistyczna (II piętro pok. 308a, tel. 76 8 401 794 lub 538 184 083)

• we wtorki w godzinach od 9:00 do godziny 15:00,
• w czwartki od godziny 14:00 do godziny 18:00.
e-mail: joanna.holdenmajer@emc-sa.pl


Pełnomocnik zajmuje się sprawami dotyczącymi pacjentów RCZ Sp. z o.o. w Lubinie , w tym między innymi:

  • udziela porad dotyczących praw i obowiązków pacjenta
  • nadzoruje poszanowanie praw pacjenta
  • przyjmuje interwencje
  • rozwiązuje bieżące problemy w kontakcie z pacjentami
  • ułatwia pacjentom kontakt z poszczególnymi jednostkami, personelem szpitala
  • uczestniczy w mediacjach między pacjentem a szpitalem
  • współpracuje z radcą prawnym szpitala, ze szpitalnymi zespołami zajmującymi się poszczególnymi jednostkami czy personelem medycznym szpitala
  • pomaga w znalezieniu miejsc w zakładach pielęgnacyjno -opiekuńczych lub opiekuńczo-leczniczych
  • współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej, gminnymi i miejskimi ośrodkami pomocy