Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych Grupy EMC

Grupa EMC przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.emc-sa.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Grupy EMC. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

publiczny adres IP systemu z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio IP urządzenia użytkownika)
nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji (jeśli taka miała miejsce),
data i godzina nadejścia zapytania,
pierwszy wiersz żądania HTTP,
kod odpowiedzi HTTP,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika (oraz informacje przez nią prezentowane),


Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Grupy EMC. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Grupy EMC. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Grupy EMC

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach Grupy EMC nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisie emc-sa.pl. okresowo może być wykorzystywany sesyjne Ciastko do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Ciastko jest tworzone w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu Ciastka informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymienione wyżej Ciastko, jeśli jest tworzone, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu emc-sa.pl. powoduje utratę tego Ciastka.

Odnośniki do innych stron

Serwis Grupy EMC zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Grupy EMC.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.