Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami

Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami

dlonie_biale_tlo

 

 

 
Informacja o Regionalnym Centrum Zdrowia w Lubinie, dostępna jest w tekście łatwym do czytania i zrozumienia ETR (EASY TO READ).  Jest to dokument PDF posiadający warstwę tekstową i obrazy.