teleporady
Podróż do wybranych regionów świata - Azja

Podróż do wybranych regionów świata - Azja

Wschodnia - zalecenia sanitarno-epidemiologiczne zależą od planowanego czasu pobytu oraz docelowego kraju. Kraje o wysokim standardzie sanitarnym, Japonia, Hongkong, Korea Południowa i Tajwan gwarantują bezpieczny pobyt, pod warunkiem spełnienia ogólnych zasad postępowania sanitarnego.

Głównym zagrożeniem  pozostają  choroby  przenoszone  poprzez  żywność  i  wodę  (E. coli, Salmonella, cholera, pasożyty, dur brzuszny, wirusowe zapalenie wątroby). W niektórych rejonach wiejskich Chin występuje ryzyko zakażenia malarią. Owady występujące w tym rejonie mogą przenosić denga, filariozę, leiszmaniozę, japońskie zapalenie mózgu, dżumę. Azja  wschodnia  jest  endemicznym   rejonem   występowania   przywry   krwi   -  Schistosoma   japonicum.  W południowej części Chin opisywano zachorowania na filariozę Bankrofta, w Rejonie Xinjiang na leiszmaniozę skórną. 

Południowo-Wschodnia - podobnie jak w Azji Wschodniej głównym zagrożeniem pozostają choroby przenoszone poprzez żywność i wodę. Na całym obszarze Azji Południowo-Wschodniej (poza Brunei Darussalam i Singapurem) istnieje ryzyko zarażenia malarią. Denga, filarioza, leiszmanioza, japońskie zapalenie mózgu oraz  dżuma  przenoszone  są  przez  owady  występujące  w tym rejonie. Istnieje ryzyko zarażenia się schistosomatozą (zaleca się kąpiel tylko w basenach z dobrze chlorowaną wodą).

Południowo-Zachodnia - jedynie pobyt w Izraelu nie wymaga spełniania specjalnych zaleceń sanitarnych. Głównym zagrożeniem w pozostałych częściach regionu pozostają choroby przenoszone poprzez żywność i wodę. Niewielkie zagrożenie malarią istnieje na obszarach Omanu, Iranu, Arabii Saudyjskiej, ZEA, Jemenu, Iraku, Syrii i Turcji. Denga, filarioza, leiszmanioza, onchocerkoza oraz   dżuma   są   przenoszone   przez    owady   występujące   w     tym  regionie.  W niektórych rejonach istnieje zagrożenia leiszmaniozą trzewną.

Środkowa - głównym zagrożeniem pozostają choroby przenoszone poprzez żywność i wodę. Ryzyko zakażenia malarią występuje w niektórych rejonach wiejskich subkontynentu indyjskiego. Małe ogniska malarii stwierdzano w Armenii, Azerbejdżanie i Tadżykistanie. Denga, filarioza, leiszmanioza, japońskie zapalenie mózgu oraz dżuma przenoszone są przez owady występujące w tym rejonie. W Indiach i Kazachstanie występują endemiczne ogniska dżumy.

"