teleporady

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej pięcioletniej kadencji (par. 10 Statutu). Obecna kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 21 sierpnia 2018 roku, zaś mandaty obecnych członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2018. 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Vaclav Jirku, M.D.

Przewodniczący Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA

Z wykształcenia lekarz, od 2007 roku związany z funduszem Penta. Aktualnie w funduszu Penta pełni funkcję Dyrektora Inwestycyjnego odpowiedzialnego za realizację inwestycji sektorze opieki zdrowotnej. Zaangażowany jest w realizację inwestycji Penty w sieć aptek Dr. Max; siec szpitali Svet zdravia, firmę Dovera oferująca ubezpieczenia medyczne oraz sieć przychodni ProCare na Słowacji.

Martin Hrežo

Członek Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA 

Pan Martin Hrežo jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Koszycach na Słowacji, posiada dyplom MBA Durham Business School w Wielkiej Brytanii, ponadto jest członkiem Stowarzyszenia Biegłych Księgowych w Wielkiej Brytanii (ACCA), Międzynarodowego Instytutu Zarządzania Aktywami w Wielkiej Brytanii  (IAM) oraz Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych w Stanach Zjednoczonych (ACFE).

Martin Hrežo dołączył do grupy Penta Hospitals International w styczniu 2017 roku po kilku latach pełnienia funkcji dyrektora finansowego i członka zarządu w spółce Svet zdravia a.s., największej prywatnej sieci szpitali ogólnych na Słowacji. Odpowiada za całościowe zarządzanie finansami i zamówienia.

Martin Hrežo posiada rozległe doświadczenie w zakresie doradztwa finansowego i zarządzania zdobyte podczas pracy w renomowanych firmach takich jak Deloitte i Grant Thornton. Posiada również bogate doświadczenie w złożonych projektach restrukturyzacyjnych i transformacyjnych w sektorze produkcyjnym, usługowym (Taylor–Wharton, Východoslovenská energetika) i opiece zdrowotnej.

 

David Soukup

Członek Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA, niezależny członek Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA

Pan David Soukup jest absolwentem Uniwersytetu Karola w Pradze na kierunku Ekonomia.

 Od roku 2001 należy do zespołu Grupy Nemos z siedzibą w Czechach, zdobywając doświadczenie zawodowe jako analityk, następnie zajmując stanowisko dyrektora zarządzającego, od roku 2015 prezesa spółki Nemos Group Plc, działającej w sektorze opieki zdrowotnej.

Michał Hulbój

Członek Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA, niezależny członek Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA

Pan Michał Hulbój jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych i uzyskał pozytywny wynik dwóch egzaminów w programie CFA. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako uczestnik szkolenia kadr menadżerskich w Banku Millennium, następnie jako analityk akcji w Millennium Domu Maklerskim, PTE PZU oraz AIG PTE.

 W latach 2008-2010 pracował na stanowisku zarządzającego portfelem akcji w PTE PZU. Pod koniec 2010 roku został dyrektorem Zespołu Zarządzania Produktami Akcyjnymi w Skarbiec TFI. Rok 2012 spędził w Erste Securities Polska na stanowisku dyrektora Departamentu Analiz.

 Od lutego 2013 roku objął stanowisko dyrektora Biura Zarządzania Aktywami w Forum TFI SA, a od października 2013 roku pełnił funkcję członka zarządu w Forum TFI SA. Od grudnia 2014 roku pełni funkcję prezesa w Cresco sp. z o.o. W czerwcu 2015 roku został powołany w skład Rady Nadzorczej Trakcja PRKiL SA, gdzie pełni również funkcję członka Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń. Od maja 2017 roku zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Orzeł Biały SA, gdzie od września 2017 roku jest Przewodniczącym Komitetu Audytu. Od maja 2017 roku zasiada w Radzie Nadzorczej LC Corp SA, a od października 2017 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

" "