Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej pięcioletniej kadencji (par. 10 Statutu). Obecna kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 21 sierpnia 2018 roku, zaś mandaty obecnych członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2018. 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Vaclav Jirku, M.D.

Przewodniczący Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA

Z wykształcenia lekarz, od 2007 roku związany z funduszem Penta. Aktualnie w funduszu Penta pełni funkcję Dyrektora Inwestycyjnego odpowiedzialnego za realizację inwestycji sektorze opieki zdrowotnej. Zaangażowany jest w realizację inwestycji Penty w sieć aptek Dr. Max; siec szpitali Svet zdravia, firmę Dovera oferująca ubezpieczenia medyczne oraz sieć przychodni ProCare na Słowacji.

Paweł Knap

Członek Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA

Pan adw. Paweł Knap jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w swojej karierze był zarówno członkiem działów prawnych dużych Spółek takich jak PGNiG SA jak również wchodził w skład zespołu Kancelarii prawnych jako praktykujący adwokat. Uczestniczył w obsłudze prawnej licznych inwestycji oraz negocjacji umów, pozostaje również specjalistą z zakresu prawa karnego.

David Soukup

Członek Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA, niezależny członek Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA

Pan David Soukup jest absolwentem Uniwersytetu Karola w Pradze na kierunku Ekonomia.

 Od roku 2001 należy do zespołu Grupy Nemos z siedzibą w Czechach, zdobywając doświadczenie zawodowe jako analityk, następnie zajmując stanowisko dyrektora zarządzającego, od roku 2015 prezesa spółki Nemos Group Plc, działającej w sektorze opieki zdrowotnej.

Michał Hulbój

Członek Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA, niezależny członek Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA

Pan Michał Hulbój jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych i uzyskał pozytywny wynik dwóch egzaminów w programie CFA. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako uczestnik szkolenia kadr menadżerskich w Banku Millennium, następnie jako analityk akcji w Millennium Domu Maklerskim, PTE PZU oraz AIG PTE.

 W latach 2008-2010 pracował na stanowisku zarządzającego portfelem akcji w PTE PZU. Pod koniec 2010 roku został dyrektorem Zespołu Zarządzania Produktami Akcyjnymi w Skarbiec TFI. Rok 2012 spędził w Erste Securities Polska na stanowisku dyrektora Departamentu Analiz.

 Od lutego 2013 roku objął stanowisko dyrektora Biura Zarządzania Aktywami w Forum TFI SA, a od października 2013 roku pełnił funkcję członka zarządu w Forum TFI SA. Od grudnia 2014 roku pełni funkcję prezesa w Cresco sp. z o.o. W czerwcu 2015 roku został powołany w skład Rady Nadzorczej Trakcja PRKiL SA, gdzie pełni również funkcję członka Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń. Od maja 2017 roku zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Orzeł Biały SA, gdzie od września 2017 roku jest Przewodniczącym Komitetu Audytu. Od maja 2017 roku zasiada w Radzie Nadzorczej LC Corp SA, a od października 2017 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

Peter Lednický

Członek Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA

Pan Peter Lednický studiował inżynierię chemiczną na Wydziale Technologii Chemicznej i Spożywczej STU w Bratysławie. Już podczas studiów stworzył system informacyjny dla Slovnaft (słowacka spółka paliwowa) w celu optymalizacji floty pojazdów. Po ukończeniu szkoły w 1998 roku rozpoczął pracę w Pharmswiss, gdzie powstało również pierwsze laboratorium diagnostyczne, które stopniowo rozrosło się w firmę Alpha medical, później Unilabs Slovakia. Z tą firmą był ściśle związany przez większość swojego życia zawodowego.

Od października 2022 r. pełni funkcję CEO w Penta Hospitals International.