Zarząd

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA rozpoczął obecną kadencję 1 kwietnia 2015 r.

W skład Zarządu wchodzą osoby o unikalnych umiejętnościach i bogatym doświadczeniu zawodowym.

Maciej Piorunek - członek zarządu, dyrektor operacyjny

Maciej Piorunek - członek zarządu, dyrektor operacyjny

Dyrektor operacyjny EMC IM SA. Na stanowisko członka zarządu EMC Instytutu Medycznego SA został powołany z dniem 1 października 2016 roku.
Ze spółką związany jest od początku 2015 roku. W ramach Grupy EMC Szpitale pełnił funkcje: dyrektora ds. rozwoju, prezesa zarządu Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie oraz dyrektora Biura Projektów Restrukturyzacyjnych.

Ukończył studia politologiczne (spec. administracja publiczna) na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia oraz przekształceniach własnościowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej.

Karierę zawodową rozwijał w:

 • Supra Holding
  wiceprezes (2013-2014)
  autor Krajowego Programu Szpitalnych Zakupów Wspólnych
 • Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.
  prezes (2010-2012)
 • Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Miliczu
  dyrektor (2008-2011)
Tomasz Terlecki - członek zarządu, dyrektor finansowy

Tomasz Terlecki - członek zarządu, dyrektor finansowy

Tomasz Terlecki został powołany na członka zarządu EMC Instytutu Medycznego SA 20 września 2018 roku. Odpowiada za strategię, zarządzanie oraz kontrolę finansową Grupy EMC, zarządzanie ryzykiem, akwizycje, inwestycje, zakupy, kontroling, audyt wewnętrzny oraz zapewnienie ładu korporacyjnego.

Jest biegłym rewidentem, absolwentem studiów podyplomowych: finanse i bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz  programów: Startegic Leadership Academy i Management (CIMI & HBR). Ukończył wydział elektroniki Politechniki Wrocławskiej.

Posiada duże doświadczenie w strategicznym zarządzaniu finansami oraz audycie zdobyte m.in. w

 • UNIT4 - dyrektor finansowy, członek zarządu (2013-2017)
  Elsevier - dyrektor finansowy, członek zarządu (2012-2013)
  Ruukki - dyrektor finansowy (Europa Wschodnia) (2009-2012)
  Lincoln Electric - dyrektor finansowy (Europa Środkowo-Wschodnia) (2002-2009)

Martin Hrežo - członek Rady Nadzorczej delegowany do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu

Pan Martin Hrežo jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Koszycach na Słowacji, posiada dyplom MBA Durham Business School w Wielkiej Brytanii, ponadto jest członkiem Stowarzyszenia Biegłych Księgowych w Wielkiej Brytanii (ACCA), Międzynarodowego Instytutu Zarządzania Aktywami w Wielkiej Brytanii  (IAM) oraz Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych w Stanach Zjednoczonych (ACFE).

Martin Hrežo dołączył do grupy Penta Hospitals International w styczniu 2017 roku po kilku latach pełnienia funkcji dyrektora finansowego i członka zarządu w spółce Svet zdravia a.s., największej prywatnej sieci szpitali ogólnych na Słowacji. Odpowiada za całościowe zarządzanie finansami i zamówienia.

Martin Hrežo posiada rozległe doświadczenie w zakresie doradztwa finansowego i zarządzania zdobyte podczas pracy w renomowanych firmach takich jak Deloitte i Grant Thornton. Posiada również bogate doświadczenie w złożonych projektach restrukturyzacyjnych i transformacyjnych w sektorze produkcyjnym, usługowym (Taylor–Wharton, Východoslovenská energetika) i opiece zdrowotnej.