Zarząd

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA rozpoczął obecną kadencję 1 kwietnia 2015 r.

W skład Zarządu wchodzą osoby o unikalnych umiejętnościach i bogatym doświadczeniu zawodowym.

Karol Piasecki - Prezes Zarządu - dyrektor zarządzający

Karol Piasecki (ur. 1972r.) jest absolwentem prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Od ponad 14 lat zarządza spółkami na rynku ochrony zdrowia. Specjalizuje się w budowaniu długoterminowej strategii wzrostu, restrukturyzacji przedsiębiorstw, procesach integracji i zarządzaniu zmianą.

W latach 2008-2010 przeprowadził restrukturyzację spółki DOZ S.A., największej sieci aptecznej w Polsce. Proces przemian był podyktowany decyzją właściciela o podziale swoich aktywów na dywizję hurtową i detaliczną. W ciągu prawie trzech lat struktura firmy została zbudowana od podstaw poprzez integrację kilku działających dotychczas niezależnie firm. Efektem było stworzenie największej w Europie Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2000 placówek własnych, partnerskich i franczyzowych. W 2008 roku Karol Piasecki wraz z zespołem wdrożył pierwszą na rynku aptecznym platformę e-commerce w oparciu o model click&collect. Obecnie apteka internetowa doz.pl to największy i najnowocześniejszy polski portal o zdrowiu.

W latach 2011-2019 Karol Piasecki zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego spółki Dr. Max. W czasie swojej pracy ponad dziesięciokrotnie zwiększył sprzedaż firmy tworząc jedną z największych sieci aptecznych w kraju. Po przeprowadzeniu planu naprawczego sieć aptek rozpoczęła dynamiczną ekspansję na rynku polskim i w latach 2014-2018 zwiększyła liczbę placówek o ponad 500. W 2019 roku w rankingu publikowanym w magazynie „Forbes” Dr.Max zajął 5 miejsce wśród najcenniejszych marek w ochronie zdrowia i jednocześnie został uznany najcenniejszą marką apteczną w Polsce.

Maciej Piorunek - członek zarządu, dyrektor operacyjny

Maciej Piorunek - członek zarządu, dyrektor operacyjny

Dyrektor operacyjny EMC IM SA. Na stanowisko członka zarządu EMC Instytutu Medycznego SA został powołany z dniem 1 października 2016 roku.
Ze spółką związany jest od początku 2015 roku. W ramach Grupy EMC Szpitale pełnił funkcje: dyrektora ds. rozwoju, prezesa zarządu Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie oraz dyrektora Biura Projektów Restrukturyzacyjnych.

Ukończył studia politologiczne (spec. administracja publiczna) na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia oraz przekształceniach własnościowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej.

Karierę zawodową rozwijał w:

 • Supra Holding
  wiceprezes (2013-2014)
  autor Krajowego Programu Szpitalnych Zakupów Wspólnych
 • Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.
  prezes (2010-2012)
 • Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Miliczu
  dyrektor (2008-2011)
Tomasz Terlecki - członek zarządu, dyrektor finansowy

Tomasz Terlecki - członek zarządu, dyrektor finansowy

Tomasz Terlecki został powołany na członka zarządu EMC Instytutu Medycznego SA 20 września 2018 roku. Odpowiada za strategię, zarządzanie oraz kontrolę finansową Grupy EMC, zarządzanie ryzykiem, akwizycje, inwestycje, zakupy, kontroling, audyt wewnętrzny oraz zapewnienie ładu korporacyjnego.

Jest biegłym rewidentem, absolwentem studiów podyplomowych: finanse i bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz  programów: Startegic Leadership Academy i Management (CIMI & HBR). Ukończył wydział elektroniki Politechniki Wrocławskiej.

Posiada duże doświadczenie w strategicznym zarządzaniu finansami oraz audycie zdobyte m.in. w

 • UNIT4 - dyrektor finansowy, członek zarządu (2013-2017)
  Elsevier - dyrektor finansowy, członek zarządu (2012-2013)
  Ruukki - dyrektor finansowy (Europa Wschodnia) (2009-2012)
  Lincoln Electric - dyrektor finansowy (Europa Środkowo-Wschodnia) (2002-2009)