Informacje podstawowe

Informacje podstawowe o akcjach notowanych na GPW

 

Nazwa EMCINSMED
Skrót EMC
Pełna nazwa EMC Instytut Medyczny SA             
Kod ISIN PLEMCIM00017
Rynek notowań Główny
Segment 5 PLUS
Sektor Inne usługi
Liczba wyemitowanych akcji 22.188.646
Kapitał zakładowy 88 754 584,00 zł
Adres siedziby ul. Pilczycka 144-148, 54 - 144 Wrocław
Województwo Dolnośląskie
Prezes Zarządu Karol Piasecki