Kim jesteśmy

 

NAJWIĘKSZA SIEĆ SZPITALI W POLSCE

EMC Instytut Medyczny SA jest największym w Polsce prywatnym właścicielem szpitali i przychodni. W ciągu 10 lat z lokalnej firmy, prowadzącej szpital wielospecjalistyczny we Wrocławiu, Spółka rozwinęła się w sieć placówek medycznych, rozbudowywaną konsekwentnie na terenie Polski, a także za granicą.
Od 2005 roku firma jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Wyróżniającą cechą EMC Instytutu Medycznego SA jest fakt, że jako Spółka prywatna większość usług realizuje bezpłatnie w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, będąc tym samym znaczącym elementem publicznego systemu opieki zdrowotnej.

Grupa Kapitałowa EMC Instytut Medyczny SA (Grupa EMC Szpitale) prowadzi obecnie 20 szpitali oraz 17 przychodni w 9 województwach. 

mapa EMC

MISJA, WIZJA, WARTOŚCI

EMC_misja, wizja, wartości