Akcjonariat

Głównymi akcjonariuszami EMC Instytut Medyczny SA są fundusz PENTA Investments oraz PZU SA (TFI PZU SA), zapewniający wsparcie merytoryczne i kapitałowe. 

PENTA Investments to kluczowy inwestor w obszarze opieki zdrowotnej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Obraz1

akcje 2

Kapitał zakładowy EMC Instytut Medyczny S.A. wynosi 165 786 584,00 i jest podzielony na 41 446 646 akcji.

Wartość nominalna każdej akcji, niezależnie od serii, wynosi 4 zł.

akcje tabela