teleporady

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW

W związku z przyjęciem przez Radę Giełdy Uchwałą nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 r. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Zarząd Spółki przyjął oświadczenie w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 w EMC Instytut Medyczny S.A. 

Zgodnie z zasadą „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" wyrażoną w punkcie I.Z.1.12. oraz I.Z.1.13. w części I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami, tekst oświadczenia oraz informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”,  dostępny jest na stronie EMC Instytut Medyczny S.A. w zakładce Dokumenty korporacyjne (poniżej).

Do 31 grudnia 2015 r. Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A., Spółka i jej organy przestrzegały zasad ładu korporacyjnego określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" (tekst jednolity: Załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r.).

Informacja w sprawie polityki różnorodności 

Zgodnie z zasadą „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" wyrażoną w punkcie I.Z.1.15. w części I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami, EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że Spółka nie opracowała polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów, jednakże zatrudnia osoby kompetentne, posiadające duże doświadczenie zawodowe z zakresu różnych dziedzin, bez względu na płeć czy też wiek.

Wybór członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu Spółki czy też kluczowych menedżerów zależy zarówno od zgłoszonych kandydatur, umiejętności, profesjonalizmu oraz od kompetencji kandydatów a także od decyzji – odpowiednio - akcjonariuszy Emitenta oraz członków Rady Nadzorczej.

Informacja na temat stanu stosowania DPSN

"