Komitet Audytu

Komitet Audytu jest ciałem doradczym i opiniotwórczym, działającym kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. Co najmniej jeden członek Komitetu Audytu spełnia warunki niezależności i posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. 

Do zadań Komitetu Audytu należy:

  • monitorowane procesu sprawozdawczości finansowej Spółki,
  • monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
  • monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
  • rekomendacja Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki.
     

 

Vaclav Jirku, M.D.

Członek Komitetu Audytu EMC Instutut Medczyny SA

Z wykształcenia lekarz, od 2007 roku związany z funduszem Penta. Aktualnie w funduszu Penta pełni funkcję Dyrektora Inwestycyjnego odpowiedzialnego za realizację inwestycji sektorze opieki zdrowotnej. Zaangażowany jest w realizację inwestycji Penty w sieć aptek Dr. Max; siec szpitali Svet zdravia, firmę Dovera oferująca ubezpieczenia medyczne oraz sieć przychodni ProCare na Słowacji.

Michał Hulbój

Członek Komitetu Audytu EMC Instutut Medczyny SA

Pan Michał Hulbój jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych i uzyskał pozytywny wynik dwóch egzaminów w programie CFA. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako uczestnik szkolenia kadr menadżerskich w Banku Millennium, następnie jako analityk akcji w Millennium Domu Maklerskim, PTE PZU oraz AIG PTE.

 W latach 2008-2010 pracował na stanowisku zarządzającego portfelem akcji w PTE PZU. Pod koniec 2010 roku został dyrektorem Zespołu Zarządzania Produktami Akcyjnymi w Skarbiec TFI. Rok 2012 spędził w Erste Securities Polska na stanowisku dyrektora Departamentu Analiz.

 Od lutego 2013 roku objął stanowisko dyrektora Biura Zarządzania Aktywami w Forum TFI SA, a od października 2013 roku pełnił funkcję członka zarządu w Forum TFI SA. Od grudnia 2014 roku pełni funkcję prezesa w Cresco sp. z o.o. W czerwcu 2015 roku został powołany w skład Rady Nadzorczej Trakcja PRKiL SA, gdzie pełni również funkcję członka Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń. Od maja 2017 roku zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Orzeł Biały SA, gdzie od września 2017 roku jest Przewodniczącym Komitetu Audytu. Od maja 2017 roku zasiada w Radzie Nadzorczej LC Corp SA, a od października 2017 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

David Soukup

Przewodniczący Komitetu Audytu EMC Instutut Medczyny SA

Pan David Soukup jest absolwentem Uniwersytetu Karola w Pradze na kierunku Ekonomia.

 Od roku 2001 należy do zespołu Grupy Nemos z siedzibą w Czechach, zdobywając doświadczenie zawodowe jako analityk, następnie zajmując stanowisko dyrektora zarządzającego, od roku 2015 prezesa spółki Nemos Group Plc, działającej w sektorze opieki zdrowotnej.