03.07.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. remontu części budynku szpitala przy ul. Pilczyckiej 144-148 we Wrocławiu dla projektu pn. „DDOM EMC we Wrocławiu”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.