17.06.2019

Zapytanie ofertowe: apliakcja ECOG POZ

Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte.

Ze względu na nie wpłynięcie minimum 2 ważnych ofert postępowanie nie zostało rozstrzygnięte.

---

Zapraszamy do składania ofert w podstępowaniu - termin 27.06.2019r.

 

WUZ_EMC POZ_ECOG POZ_17062019

 

Zał nr 1 do WUZ_POZ_arkusz oferty_aplikacja ECOG

 

Zał nr 2 WUZ_POZ_ minimalny zakres umowy_aplikacja ecog

 

 

E COG dla POZ-3

 

 

 

EMC Przychodnie POZ przyjazne Seniorom - informacje nt projektu

podmiot nadzorujący: Ministerstwo Zdrowia
program: Regionalny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
faza realizacji projektu: w trakcie realizacji (01.01.2018 - 31.12.2019)
podmioty zaangażowane w realizację projektu: EMC Silesia sp. z o.o.
szczegóły:  Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 21 podmiotów POZ należących do Grupy EMC wpływająca na poprawę jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w szczególności pacjentom w wieku 60+.