20.04.2018

EMC Przychodnie POZ Przyjazne Seniorom

Działania informacyjno-edukacyjne dla pacjentów POZ - szczegóły na senior.emc-sa.pl

EMC Przychodnie POZ Przyjazne Seniorom

Logotypy

Działania informacyjno-edukacyjne dla pacjentów POZ - szczegóły na senior.emc-sa.pl

EMC Przychodnie POZ przyjazne Seniorom

 • podmiot nadzorujący: Ministerstwo Zdrowia
 • program: Regionalny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 • faza realizacji projektu: w trakcie realizacji (01.01.2018 - 31.12.2019; przedłużony do 28.09.2020r.)
 • podmioty zaangażowane w realizację projektu: EMC Silesia sp. z o.o.
 • szczegóły: Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 21 podmiotów POZ należących do Grupy EMC oraz 6 POZ spoza Grupy wpływająca na poprawę jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w szczególności pacjentom w wieku 60+.

Wykaz placówek uczestniczący w Projekcie - Grupa EMC:

Wsparciem objętych jest 21 placówek POZ należących do Grupy EMC skupiającej 10 szpitali i 26 przychodni. Są to POZ, posiadające umowy z właściwymi dla lokalizacji Oddziałami NFZ, zlokalizowane w:

 • WROCŁAW ul. Łowiecka 24, ul. Celtycka 9/1, ; ul. Królewska 30, ul. Pilczycka 148, ul.Wejherowska 28, ul. Krzywoustego 290; ul. Zatorska 55A;
 • ŚWIEBODZICE ul. M. Skłodowskiej-Curie 3-7;
 • LUBIN: gen. Józefa Bema 5-6, ul. Gwarków 82, ul.Wyszyńskiego 6, ul. Armii Krajowej 35;
 • KOWARY ul. Sanatoryjna 15;
 • KATOWICE, ul. Morawa 31;
 • OLEŚNICA ul.Daszyńskiego 2A;
 • SYCÓW ul. Oleśnicka 25;
 • BIERUTÓW ul. 1 Maja 9AB; . \
 • POZNAŃ Dąbrowskiego 262/280;
 • KWIDZYN ul. Hallera 31,
 • SWARZĘDZ, ul. Poznańska 15.

Placówki spoza EMC biorące udział w projekcie:

 • TYCHY,al. Piłsudskiego 42
 • RYBNIK, ul. Byłych Więźniów Politycznych 3
 • ŚWIĘTOCHŁOWICE, ul. Katowicka 11
 • JAWORZNO, Al. Piłsudskiego 80
 • JAWORZNO, Koszarowa 2
 • CZĘSTOCHOWA, ul .Dekabrystów 17/19

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie:

UWAGA aktualizacja regulaminu: aktualizacja 01.04.2020 - zmiana warunków organizacji wsparcia w związku z COVID-19

regulamin rekrutacji i uczestnictwa w EMC POZv5

 

 

formularz zgloszenoiwy EMC POZ INSTYTUCJA 1

 

 

formularz zgloszenoiwy EMC POZ PRACOWNIK 2 plus 8

 

 

 

formularz zgloszenoiwy EMC POZ PACJENT 110

 

 

Harmonogram działań:

Działania informacyjno-edukacyjne dla pacjentów POZ - do 28.09.2020 - więcej na senior.emc-sa.pl

DZIAŁANIA ZAKOŃCZONE

 • Szkolenia dla placówek POZ spoza EMC
 • Działania informacyjno-edukacyjne dla pacjentów POZ - X-XII 2019
 • Szkolenia dla pracowników placówek POZ Grupy EMC
 • Szkolenia w ramach wewnętrznej akademii LEAN LEADER
 • Warsztaty STRUMIEŃ OBSŁUGA PACJENTA i BADANIE SATYSFAKCJI
 • Warsztaty STRUMIEŃ ZARZĄDZANIE RUCHEM PACJENTA

Projekt realizowany w ramach konkursu nr POWR.05.02.00-IP.05-00-008/17; Jakość w podstawowej opiece zdrowotnej, w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiającego dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

Więcej informacji:
Anna Brzęska-Mikoda - Dyrektor Szpitala
tel. 539 14 81 13
e-mail: anna.brzeska-mikoda@emc-sa.pl