teleporady

EMC Przychodnie POZ Przyjazne Seniorom

Dodatkowa rekrutacja jeszcze tylko dla 3 placówek POZ spoza Grupy EMC

logotypy 

EMC Przychodnie POZ przyjazne Seniorom

podmiot nadzorujący: Ministerstwo Zdrowia
program: Regionalny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
faza realizacji projektu: w trakcie realizacji (01.01.2018 - 31.12.2019; przedłużony do 28.09.2020r.)
podmioty zaangażowane w realizację projektu: EMC Silesia sp. z o.o.
szczegóły:  Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 21 podmiotów POZ należących do Grupy EMC wpływająca na poprawę jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w szczególności pacjentom w wieku 60+.

Wykaz placówek uczestniczący w Projekcie - Grupa EMC:
Wsparciem  objętych jest 21 placówek POZ należących do Grupy EMC skupiającej 10 szpitali i 26 przychodni. Są to POZ, posiadające umowy z właściwymi dla lokalizacji Oddziałami NFZ, zlokalizowane w:

 • WROCŁAW ul. Łowiecka 24, ul. Celtycka 9/1, ; ul. Królewska 30, ul. Pilczycka 148, ul.Wejherowska 28, ul. Krzywoustego 290; ul. Zatorska 55A;
 • ŚWIEBODZICE ul. M. Skłodowskiej-Curie 3-7;
 • LUBIN: gen. Józefa Bema 5-6, ul. Gwarków 82, ul.Wyszyńskiego 6, ul. Armii Krajowej 35;
 • KOWARY ul. Sanatoryjna 15;
 • KAMIEŃ POMORSKI ul. Szpitalna 10;
 • KATOWICE, ul. Morawa 31;
 • OLEŚNICA ul.Daszyńskiego 2A;
 • SYCÓW ul. Oleśnicka 25;
 • BIERUTÓW ul. 1 Maja 9AB; . \
 • POZNAŃ Dąbrowskiego 262/280;
 • KWIDZYN ul. Hallera 31,
 • SWARZĘDZ, ul. Poznańska 15.

Placówki spoza EMC biorące udział w projekcie:

 •  TYCHY,al. Piłsudskiego 42
 • RYBNIK, ul. Byłych Więźniów Politycznych 3
 • ŚWIĘTOCHŁOWICE, ul. Katowicka 11

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie:

UWAGA aktualizacja regulaminu: 

aktualizacja 02.01.2020 - rozszerzenie grupy docelowej o 6 POZ spoza Grupy EMC

regulamin rekrutacji i uczestnictwa w EMC POZv4

 

 

formularz zgloszenoiwy EMC POZ INSTYTUCJA 1

 

 

formularz zgloszenoiwy EMC POZ PRACOWNIK 2 plus 8

 

 

 

formularz zgloszeniowy EMC POZ PACJENT 18052020

 

 

---NIEAKTUALNY---

regulamin rekrutacji i uczestnictwa w EMC POZv3

 

 

regulamin rekrutacji i uczestnictwa w EMC POZv2

 

 

 ---NIEAKTUALNY---

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w EMC POZ

 

 

formularz zgloszenoiwy EMC POZ przedstawiciel instytucji

 

 

formularz zgloszenoiwy EMC POZ osoba indywidualna

 

 

Harmonogram działań:

DZIAŁANIA W TRAKCIE REALIZACJI

Rekrutacja do projektu 6 placówek POZ spoza Grupy EMC!

EMC POZ kontynuacja informator aktualizacja 14052020

EMC POZ kontynuacja informator

 

 

EMC POZ prezentacja zakresu merytorycznego projektu

 

 

 

DZIAŁANIA ZAKOŃCZONE

Działania informacyjno-edukacyjne dla pacjentów POZ - X-XII 2019  - więcej na senior.emc-sa.pl

Szkolenia dla pracowników placówek POZ Grupy EMC

Harmonogram szkolenia POZ 08052019

 

 

SZKOLENIA POZ PROGRAM i METODY PRACY

 

 

Szkolenia w ramach wewnętrznej akademii LEAN LEADER

Aktualizacja harmonogramu z 6.12.2018 - zmiana miejsca lokalizacji szkolenia 12-13.12.2018 na EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią ul. Pilczycka 144 , Wrocław

Harmonogram szkolen LEAN LEADER

 

 

Warsztaty STRUMIEŃ OBSŁUGA PACJENTA i BADANIE SATYSFAKCJI

 • środa, 25 kwiecień 2018 Moderowanie warsztatów analitycznych Obsługa Pacjenta Wrocław, Hotel Diament, ul. Muchoborska 10, godz. 09.00 - 18.00
 • czwartek, 26 kwiecień 2018 Moderowanie warsztatów analitycznych Obsługa Pacjenta Wrocław, Hotel Diament, ul. Muchoborska 10, godz. 8.00 - 15.00
 • czwartek, 24 maj 2018 Usługa moderowania warsztatów analityczno-planistycznych z udziałem pacjentów Katowice, EMC Silesia, ul. Morawa 31, godz. 8.00 - 15.00
 • środa, 6 czerwiec 2018 Moderowanie warsztatów modelowania procesu Obsługa Pacjenta Wrocław, Hotel Diament, ul. Muchoborska 10, godz. 09.00 - 18.00
 • czwartek, 7 czerwiec 2018 Moderowanie warsztatów modelowania procesu Obsługa Pacjenta Wrocław, Hotel Diament, ul. Muchoborska 10, godz. 8.00 - 15.00

Warsztaty STRUMIEŃ ZARZĄDZANIE RUCHEM PACJENTA

 • wtorek, 22 maj 2018 Moderowanie warsztatów analitycznych grupa I procesów Wrocław, Hotel Diament, ul. Muchoborska 10, godz. 9.00 - 18.00
 • środa, 23 maj 2018 Moderowanie warsztatów analitycznych grupa I procesów GEMBA Dwie przychodnie we Wrocławiu: ul. Wejherowska i ul. Łowiecka , godz. 8.00 - 15.00
 • poniedziałek, 28 maj 2018 Moderowanie warsztatów analitycznych grupa II procesów Wrocław, Hotel Diament, ul. Muchoborska 10, godz. 9.00 - 18.00
 • wtorek, 29 maj 2018 Moderowanie warsztatów analitycznych grupa II procesów Wrocław, Hotel Diament, ul. Muchoborska 10, godz. 8.00 - 15.00
 • wtorek, 5 czerwiec 2018 Usługa moderowania warsztatów analityczno-planistycznych z udziałem pacjentów Wrocław, Hotel Diament, ul. Muchoborska 10, godz. 9.00 - 16.00
 • poniedziałek, 18 czerwiec 2018 Moderowanie warsztatów modelowania procesu gr. I GEMBA Wg lokalizacji przychodzi EMC (praca w terenie)
 • wtorek, 19 czerwiec 2018 Moderowanie warsztatów modelowania procesu gr. I Wrocław, Hotel Diament, ul. Muchoborska 10, 9.00 - 18.00
 • środa, 20 czerwiec 2018 Moderowanie warsztatów modelowania procesu gr. II Wrocław, Hotel Diament, ul. Muchoborska 10, godz. 8.00 - 16.00
 • czwartek, 21 czerwiec 2018 Moderowanie warsztatów modelowania procesu gr. II Wrocław, Hotel Diament, ul. Muchoborska 10, godz. 8.00 - 15.00

 

Projekt realizowany w ramach konkursu nr POWR.05.02.00-IP.05-00-008/17; Jakość w podstawowej opiece zdrowotnej, w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiającego dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych


Więcej informacji:
Anna Brzęska-Mikoda - Dyrektor Szpitala
tel.  539 14 81 13
e-mail: anna.brzeska-mikoda@emc-sa.pl