teleporady

17.11.2017

Wyłonienie realizatora usługi: Stworzenie prototypu funkcjonalnego oprogramowania wspierającego realizację procedury Elementy Całościowej Oceny Geriatrycznej (ECOG)

Postępowanie zostało unieważnione.

Informujemy, że postępowanie zostało unieważnione.  Nowe postępowanie zostanie ogłoszone niezwłocznie.

----

Zapraszamy do składania ofert w podstępowaniu.

ECOG prototyp aplikacji WUZ 17112017

 

 

ECOG Zal_1 do WUZ 17112017 arkusz cenowy

 

 

ECOG Zal_2 do WUZ 17112017 minimalny zakres umowy

 

 

ECOG Zal_3 do WUZ 17112017 zachowanie poufnosci

 

 

ECOG Zal_4 do WUZ 17112017 etyka dostawcy

" "