teleporady

17.08.2016

WYŁONIENIA DOSTAWCY USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ PACJENTÓW DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W KATOWICACH

Konkurs zakończony.

Zapraszamy do składania ofert mających na celu wyłonienie dostawcy usług transportowych na rzecz pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Katowicach.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

skan info o zakonczeniu postepowania

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT - 26.08.2016

ZAPROSZENIE DO SKŁĄDANIA OFERT - SPRAWA 3/U/2016

Zaproszenie i swz transport K-ce- 17.08.2016.ostatni docx

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPROSZENIA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z FORMULARZEM OFEROTWYM I OŚWIADCZENIAMI

Zał nr 1 - wytyczne i arkusz cenowy 16082016

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPROSZENIA - WZÓR UMOWY

Zal nr 2 wzor umowy 16082016

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA - ZACHOWANIE POUFNOŚCI

Zał nr 3- zachowanie poufności

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPROSZENIA -ETYKA DOSTAWCY

Zał nr 4 - etyka dostawcy

 

 

Ogłoszenie dostępne jest też na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1005206

" "