stół lekarski.

Cennik udostępnienia dokumentacji medycznej

 

Zasady UDOSTĘPNIENIa DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

  • Pacjent może otrzymać kopię dokumentacji medycznej na wniosek.
  • Wniosek można złożyć od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00  w recepcji Szpitala św. Anny w Piasecznie.
  • Wniosek może być przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail: piaseczno@emc-sa.pl (w tytule maila proszę wpisać: wniosek o wydanie dokumentacji medycznej)
  • Wniosek może złożyć dowolna osoba, natomiast dokumentację może odebrać tylko pacjent lub osoba upoważniona przez pacjenta.
  • Czas realizacji wniosku to 10 dni roboczych.
  • Pacjent ponosi koszty związane ze sporządzeniem kopii lub odpisu dokumentacji medycznej.

 

  • CENNIK UDOSTĘPNIENIa DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kopii
0,30 zł za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej
wniosek do pobrania:

Wniosek o wydanie kopii dok. med. - Piaseczno

Udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągu lub odpisu
cena: 8,70 zł za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej
wniosek do pobrania:

Wniosek o wydanie odpisu dok. med. - Piaseczno

Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych
cena: 1,70 zł za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych

Wniosek o wydanie dok. med. - Piaseczno

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej
bezpłatne
wniosek do pobrania:

Upoważnienie do odbioru dok. med. - Piaseczno

Stawki obowiązujące na dzień 1 sierpnia 2017r. mogą ulec zmianie gdyż uzależnione są od przeciętnego wynagrodzenia w danym kwartale roku.


Skontaktuj się z nami:

Szpital św. Anny w Piasecznie,

ul. Adama Mickiewicza 39, 05-500 Piasecznie

tel. 227354100

piaseczno@emc-sa.pl