teleporady
Cennik udostępnienia dokumentacji medycznej

Cennik udostępnienia dokumentacji medycznej

 

Zasady UDOSTĘPNIENIa DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Pacjent może otrzymać kopię dokumentacji medycznej na wniosek.
Wniosek można złożyć od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00  w recepcji Szpitala św. Anny w Piasecznie.
Wniosek może być przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail: piaseczno@emc-sa.pl (w tytule maila proszę wpisać: wniosek o wydanie dokumentacji medycznej)
Wniosek może złożyć dowolna osoba, natomiast dokumentację może odebrać tylko pacjent lub osoba upoważniona przez pacjenta.
Czas realizacji wniosku to 10 dni roboczych.
Pacjent ponosi koszty związane ze sporządzeniem kopii lub odpisu dokumentacji medycznej.

 

CENNIK UDOSTĘPNIENIa DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kopii

- 0,30 zł za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej

- wniosek do pobrania: Wniosek o wydanie kopii dok. med. - Piaseczno

Udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągu lub odpisu

- cena: 8,70 zł za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej

- wniosek do pobrania: Wniosek o wydanie odpisu dok. med. - Piaseczno

Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych

- cena: 1,70 zł za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych

Wniosek o wydanie dok. med. - Piaseczno

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej

- bezpłatne

- wniosek do pobrania:

Upoważnienie do odbioru dok. med. - Piaseczno

Stawki obowiązujące na dzień 1 sierpnia 2017r. mogą ulec zmianie gdyż uzależnione są od przeciętnego wynagrodzenia w danym kwartale roku.


Skontaktuj się z nami:

Szpital św. Anny w Piasecznie,

ul. Adama Mickiewicza 39, 05-500 Piasecznie

tel. 227354100

piaseczno@emc-sa.pl

" "