teleporady
Prawa Pacjenta

Prawa Pacjenta

Pacjent ma prawo do:


1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
2. Informacji o swoim stanie zdrowia.
3. Zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia.
4. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
5. Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
6. Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.
7. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
8. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
9. Opieki duszpasterskiej.
10. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

0424-karta-praw-pacjenta-original


0423-pismo-rzecznika-praw-pacjenta-original


" "