echo serca

Echo serca

Lekarz

Echo serca, nazywane też m.in. echokardiografią lub USG serca, to badanie diagnostyczne, w którym wykorzystuje się technikę ultrasonograficzną. Badanie jest bezbolesne i nieinwazyjne dla pacjenta.

Pozwala na:

  • Uzyskanie obrazu struktur serca,
  • Ocenę budowy serca oraz naczyń krwionośnych i wykrycie ewentualne wady (wrodzone lub nabyte),
  • Sprawdzenie pracy mięśnia sercowego,
  • Zweryfikowanie prawidłowości pracy zastawek serca,
  • Zmierzenie parametrów opisujących pracę serca,
  • Ocenę przepływów krwi w obrębie przedsionków i komór serca, dużych naczyń sercowych i naczyń wieńcowych.

Informacja i rejestracja