Badania czynnościowe układu oddechowego

Czym jest spirometria?

Spirometria stanowi podstawowe badanie układu oddechowego, mające na celu określenie poprawności lub zaburzeń przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Badanie powinno być wykonywane u chorych w trakcie rozpoznawania astmy,  przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), kwalifikacji do zabiegów operacyjnych u chorych na raka płuca oraz w diagnostyce przewlekłego kaszlu. Potwierdzenie obturacji dróg oddechowych i określenie stopnia jej odwracalności ma decydujące znaczenie w rozpoznaniu choroby.

Spirometria ma istotne znaczenie w rozpoznawaniu i monitorowaniu przebiegu chorób śródmiąższowych płuc takich jak: sarkoidoza, włóknienie płuc samoistne oraz w przebiegu chorób układowych (RZS, ZZSK, twardzina układowa), alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych (AZPP) oraz innych rzadkich chorób płuc.

Badanie spirometryczne jest wykonywane jest przez pielęgniarkę z wieloletnim doświadczeniem na nowoczesnej aparaturze firmy MES zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz European Respiratory Society w odniesieniu do najbardziej aktualnych norm prezentowanych w postaci percentyli. Badania wykonywane są zarówno u dzieci jak i dorosłych.

Próba rozkurczowa jest badaniem wykonywanym w celach diagnostycznych u chorych, u których stwierdzono w pierwszym badaniu spirometrycznym cechy obturacji dróg oddechowych.

Badanie polega na podaniu przez specjalną tubę leku wziewnego rozszerzającego oskrzela (salbutamol lub fenoterol, rzadziej ipratropium), a następnie po 15 minutach wykonaniu kolejnego badania spirometrycznego w celu oceny reakcji oskrzeli na podany lek. Wykonanie próby rozkurczowej jest warunkiem rozpoznania POChP i jest przydatne w rozpoznawaniu astmy. Przed wykonaniem próby rozkurczowej nie należy przyjmować leków rozszerzających oskrzela w zależności od czasu ich działania

 

Zapisy na badanie w sekretariacie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc  Szpitala św. Anny w Piasecznie

Rejestracja na badania