Badania czynnościowe

Badania czynnościowe układu oddechowego

Czym jest spirometria?

Spirometria stanowi podstawowe badanie układu oddechowego, mające na celu określenie poprawności lub zaburzeń przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Badanie powinno być wykonywane u chorych w trakcie rozpoznawania astmy,  przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), kwalifikacji do zabiegów operacyjnych u chorych na raka płuca oraz w diagnostyce przewlekłego kaszlu. Potwierdzenie obturacji dróg oddechowych i określenie stopnia jej odwracalności ma decydujące znaczenie w rozpoznaniu choroby.

Spirometria ma istotne znaczenie w rozpoznawaniu i monitorowaniu przebiegu chorób śródmiąższowych płuc takich jak: sarkoidoza, włóknienie płuc samoistne oraz w przebiegu chorób układowych (RZS, ZZSK, twardzina układowa), alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych (AZPP) oraz innych rzadkich chorób płuc.

Badanie spirometryczne jest wykonywane jest przez pielęgniarkę z wieloletnim doświadczeniem na nowoczesnej aparaturze firmy MES zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz European Respiratory Society w odniesieniu do najbardziej aktualnych norm prezentowanych w postaci percentyli. Badania wykonywane są zarówno u dzieci jak i dorosłych.

Próba rozkurczowa jest badaniem wykonywanym w celach diagnostycznych u chorych, u których stwierdzono w pierwszym badaniu spirometrycznym cechy obturacji dróg oddechowych.

Badanie polega na podaniu przez specjalną tubę leku wziewnego rozszerzającego oskrzela (salbutamol lub fenoterol, rzadziej ipratropium), a następnie po 15 minutach wykonaniu kolejnego badania spirometrycznego w celu oceny reakcji oskrzeli na podany lek. Wykonanie próby rozkurczowej jest warunkiem rozpoznania POChP i jest przydatne w rozpoznawaniu astmy. Przed wykonaniem próby rozkurczowej nie należy przyjmować leków rozszerzających oskrzela w zależności od czasu ich działania

 

Zapisy na badanie w sekretariacie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc  Szpitala św. Anny w Piasecznie

Rejestracja na badania