Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Lekarze:
lek. Joanna Klamka
lek. Urszula Kosean - Kotlińska
st. felczer Zofia Radziejowska-Pępkowska
lek. Igor Pocztywy
lek. Grzegorz Borkiewicz

 

E-Rejestracja

dlonie_biale_tlo_n

 

 

 

 

Przychodnia PoZ w Kowarach – czym się zajmujemy?

 

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej (czyli tzw. POZ) to miejsce pierwszego kontaktu pacjenta z lekarzem. W tej placówce diagnozujemy i leczymy różnego rodzaju choroby, a w razie potrzeby kierujemy pacjenta do lekarza-specjalisty, który pomoże mu w całkowitym powrocie do zdrowia. Do naszych zadań należy także promocja zdrowego trybu zdrowia oraz profilaktyki, która ma na celu uwrażliwienie naszych pacjentów na to, jak ważne są regularne badania, zdrowa dieta oraz aktywność fizyczna.

 

Przychodząc do Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, możesz liczyć na:

 

  • podstawową pomoc medyczną,
  • diagnozę najpopularniejszych schorzeń,
  • skierowanie do lekarza-specjalisty,
  • szczepienia ochronne,
  • profilaktykę chorób
  • oraz porady medyczne.

 

Do naszej placówki zapraszamy zarówno osoby chore, które chcą poznać diagnozę oraz porady dotyczące prawidłowego leczenia, a także osoby zdrowe, które chcą kontrolować swój stan zdrowia i badać się profilaktycznie.

 

Środowisko pracy lekarzy POZ


Zespół Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej tworzą lekarze, pielęgniarki, a także położne, którzy wykonują swoje obowiązki zarówno w gabinetach medycznych, jak również, w przypadku uzasadnionej potrzeby medycznej, w domu pacjenta oraz w domach pomocy społecznej. Działając na rzecz profilaktyki i popularyzacji zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży, lekarze POZ sprawują swoje funkcje w szkołach, domach dziecka i innych instytucjach wychowania oraz nauczania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

 

Wizyta w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej – jak wygląda jej przebieg?

Pierwszym etapem wizyty w przychodni POZ jest wywiad lekarski, w trakcie którego Twój lekarz poprosi Cię o to, abyś opowiedział o swoich dolegliwościach, przebytych chorobach oraz ogólnym stanie swojego zdrowia. Kolejna część badań jest uzależniona od tego z jaką przypadłością się zmagasz i czy lekarz pierwszego kontaktu posiada odpowiednią aparaturę oraz wiedzę, które pozwoliłyby mu na prawidłową diagnozę. Jeżeli potrzebna będzie pomoc bardziej specjalistyczna, Twój lekarz prowadzący skieruje Cię do lekarza-specjalisty, który wykona szczegółowe badania i zaleci odpowiedni sposób terapii.

PROJEKT DOSTĘPNOŚĆ PLUS DLA ZDROWIA

Przychodnia POZ Powiatowego Centrum Zdrowia w Kowarach jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 714 614,75 (słownie: siedemset czternaście tysięcy, sześćset czternaście złotych 75/100 ) na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

>> Zobacz szczegóły projektu

 

INFORMACJE PODSTAWOWE:

Deklaracja Lekarz POZ

Deklaracja Pielęgniarka POZ

Deklaracja Położna POZ

Formularz składania skarg

Informacje o udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Informacje podstawowe

Klauzula zgody mail

Prawa Pacjenta

Wniosek o udostepnienie dokumentacji medycznej

Zasady potwierdzania prawa do świadczeń

 

EMCyklopedia Zdrowia:

Pielegnacja noworodka i niemowlakaZasady karmienia piersią

 

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTÓW:

Ankieta satysfakcji pacjenta

 

 

 

Informacja i rejestracja

E-rejestracja