teleporady

Oddział Laryngologii

Ordynator

  • dr n. med. Marzena Kubacka

W ramach oddziału możliwe jest leczenie operacyjne wybranych schorzeń laryngologicznych m.in.

resekcja przegrody nosa,
usunięcie migdałków,
operacje zatoki szczękowej
polipektomia nosa.

 

 

Informacja i rejestracja - zabiegi płatne

"