teleporady

Oddział Anestezjologii

Ordynator

  • lek. Sławomir Nowak

Lekarz

  • lek. Aldona Choroszy
  • lek. Magdalena Kortianek
  • lek. Joanna Kowalewska
  • lek. Jarosław Berny
  • lek. Robert Kortowski

 

Lekarze na Oddziale Anestezjologii wykonują znieczulenia do wszystkich rodzajów zabiegów i sprawują opiekę okołooperacyjną pacjentów szpitala.
W ramach Oddziału Anestezjologii funkcjonuje Oddział Pooperacyjny, wyposażony w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, sala postanestetyczna dla potrzeb Pracowni Endoskopii oraz Ambulatorium Anestezjologiczne.

 

Recepcja

"