Michał Kniaź

chirurg ortopeda, ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu Specjalistycznym EuroMediCare we Wrocławiu.

Zapewnia naszym pacjentom kompleksową diagnostykę, nowoczesne metody leczenia oraz zabiegi operacyjne w zakresie problemów ortopedycznych i urazów stopy, stawu skokowego oraz kolanowego. Dzięki ciągłemu kształceniu, udziale w szkoleniach oraz konferencjach naukowych proponuje pacjentom najnowocześniejsze metody leczenia i zabiegi operacyjne stosowane obecnie w wiodących klinikach europejskich.

Specjalizacje:

urazowo-ortopedyczna , ortopedia , traumatologia , chirurgia ortopedyczna , leczenie stopy

Placówki:

Wrocław - EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią

ul. Pilczycka 144 , Wrocław
tel.: 71 71 17 400
e-mail: wroclaw@emc-sa.pl