teleporady
Jurga

Marek Jurga

dr n. med. ordynator oddziału chorób wewnętrznych

Specjalizacje:

choroby wewnętrzne, Choroby przewodu pokarmowego, medycyna pracy

Marek Kajfasz

reumatolog

Specjalizacje:

reumatologiczna

Rafał Karwowski

specjalista ginegologii i położnictwa

Specjalizacje:

ginekologia, położnictwo, ginekologia i położnictwo

Maciej Kierzkiewicz

dr n. med. specjalista gastroenterolog, choroby wewnętrzne,

Specjalizacje:

gastroenterologia, choroby wewnętrzne

Andrzej Kluciński

dr n. med. specjalista chirurgii ogólnej

Specjalizacje:

chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna
Kniaź

Michał Kniaź

chirurg ortopeda

Specjalizacje:

urazowo-ortopedyczna, ortopedia, traumatologia, chirurgia ortopedyczna, leczenie stopy
Kochman

Magdalena Kochman

dr n. med. specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog

Specjalizacje:

choroby wewnętrzne, endokrynologia

Elżbieta Koczur - Szozda

Kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej Od 2009 r. jest specjalistą chirurgii onkologicznej, a od 2005 r. chirurgii ogólnej. Jej praca doktorska obroniona na Wydziale Lekarskim AM we Wrocławiu dotyczyła raka piersi.

Specjalizacje:

onkologia, chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna

Małgorzata Kondusz-Szklarz

ordynator oddziału gastroenterologicznego

Specjalizacje:

gastroenterologia, chirurgia ogólna, Gastroenterologia, Chirurgia laparoskopowa, chirurgia endoskopowa, choroby wewnętrzne
"