teleporady

Marcin Jędryka

specjalista ginekolog onkolog

Specjalizacje:

ginekologia onkologiczna, onkologia, ginekologia

Anna Jodkowska

dr n. med. specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog, hipertensjolog

Specjalizacje:

choroby wewnętrzne, endokrynologia, hipertensjolog
Józefowicz

Justyna Józefowicz

psycholog, terapeutka uzależnień

Specjalizacje:

psychologia, terapia uzależnień
Jurga

Marek Jurga

dr n. med. ordynator oddziału chorób wewnętrznych

Specjalizacje:

choroby wewnętrzne, Choroby przewodu pokarmowego, medycyna pracy

Marek Kajfasz

reumatolog

Specjalizacje:

reumatologiczna

Rafał Karwowski

specjalista ginegologii i położnictwa

Specjalizacje:

ginekologia, położnictwo, ginekologia i położnictwo

Maciej Kierzkiewicz

dr n. med. specjalista gastroenterolog, choroby wewnętrzne,

Specjalizacje:

gastroenterologia, choroby wewnętrzne

Andrzej Kluciński

dr n. med. specjalista chirurgii ogólnej

Specjalizacje:

chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna
Kniaź

Michał Kniaź

chirurg ortopeda

Specjalizacje:

urazowo-ortopedyczna, ortopedia, traumatologia, chirurgia ortopedyczna, leczenie stopy
" "