Piotr Barcikowski

specjalista ginekolog-położnik

Studia i specjalizacje:

2004 – z wynikiem bardzo dobrym uzyskał specjalizację II stopnia z zakresu położnictwa i ginekologii

1999 – z wyróżnieniem uzyskał specjalizację I stopnia z zakresu położnictwa i ginekologii

1995 – ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu

Doświadczenie zawodowe i praca kliniczna:

Od 2000r. nieprzerwanie współpracuje z Centrum Zdrowia Kobiety „CORFAMED” Sp. z o.o. NZOZ.

Od 2005r. pracuje na Oddziale Ginekologii Szpitala Specjalistycznego EuroMediCare we Wrocławiu. Specjalizuje się w zabiegach endoskopowych wnętrza macicy.

2000-2004 - zdobywał doświadczenie zawodowe, pracując na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz dyżurując w Katedrze i Klinice Rozrodczości i Położnictwa Akademii Medycznej przy ul. Dyrekcyjnej 5/7 we Wrocławiu.

1997-1999 – szkolił się na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz dyżurował w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej przy we Wrocławiu.

1997-2000 – pracował w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 3 ZOZ Wrocław-Fabryczna jako lekarz pierwszego kontaktu oraz wykonujący badania USG jamy brzusznej.

Wykształcenie dodatkowe, kursy specjalistyczne:

Certyfikaty umiejętności wykonywania badań USG płodu oraz ginekologicznych

wydane przez The Fetal Medicine Foundation - Fundację Medycyny Płodowej z siedzibą w Londynie (ID FMF Operatora 78941) - Certificates of Competences - certyfikaty umiejętności z oprogramowaniem statystycznym FMF:

·         "The 11-13 weeks scan" - USG 11-13 tydzień - uzyskane certyfikaty (rok/nazwa):

·         2011 - "Measurement of nuchal translucency" - NT - pomiar przezierności karkowej;

·         2011 - "Assessment of the nasal bone" - NB - ocena kości nosowej;

·         2011 - "Assessment of the facial angle" - FA - ocena kąta twarzowego;

·         2012 - "Assessment of tricuspid flow" - TR - ocena przepływu przez zastawkę trójdzielną;

·         2012 - "Assessment of ductus venosus flow" - DV - ocena przepływu przez przewód żylny;

·         2012 - "Measurement of uterine artery PI" - UAPI - pomiar indeksu pulsacji w tętnicach macicznych;

·         "Doppler ultrasound" - badanie USG techniką Dopplera - pełne obejmuje ocenę przepływów w tętnicy macicznej, tętnicy pępowinowej, przewodzie żylnym i tętnicy środkowej mózgu - uzyskane certyfikaty (rok/nazwa):

·         2012 - "Doppler Ultrasound;

·         "Cervical assessment" - badanie kanału szyjki macicy z pomiarem jego długości - uzyskane certyfikaty (rok/nazwa):

·         2011 - "Cervival assessment" - CL - ocena kanału szyjki macicy

pod patronatem innych organizacji:

·         2013 - „Kardiologia prenatalna i badania dopplerowskie”

·         2011 - „Diagnostyka ultrasonograficzna wad rozwojowych płodu”

·         2004 - „Ultrasonografia w położnictwie i ginekologii - kurs indywidualny”

Certyfikat umiejętności wykonywania badań USG gruczołów piersiowych:

·         1997 - „Kompleksowa diagnostyka obrazowa w chorobach sutków”

Certyfikat umiejętności wykonywania badań kolposkopowych:

·         2007 – Certyfikat wydany przez Klinikę Ginekologii Akademii Medcznej w Białymstoku, Podlaski Oddział Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego pod patronatem Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii – „Biomorfologia obrazów kolposkopowych – kurs zaawansowany”.

Certyfikaty umiejętności wykonywania badań endoskopowych macicy:

·         2004 - „Rola endoskopii ginekologicznej w prokreacji - kurs doskonalący”

·         2004 - „Endoskopia ginekologiczna - kurs indywidualny”

·         2003 - „Endoskopia ginekologiczna”

·         2002 - „Endoskopia ginekologiczna”

Certyfikat umiejętności oceny rozmazów cytologicznych:

·         1997 - „Cytodiagnostyka onkologiczna”

Certyfikat umiejętności wykonywania badań USG jamy brzusznej

·         1995 - „Ultrasonografia jamy brzusznej”

Certficates of Attendances – certyfikaty ukończenia kursów teoretycznych FMF (rok/nazwa):

·         2011 - „Basic fetal echocardiography”;

·         2011 - „Fetal echocardiography”;

·         2011 - „Antenatal surveillance – Doppler ultrasound”;

·         2011 - „Cervical assessment”;

·         2011 - „The 11-13 weeks scan”;

·         2008 - Certificate of Attendances in International Congress In Fetal Medicine - FMF Theoretical Course

Inne kursy:

·         2009 - „Ginekologia 2009 standardy postępowania, najnowsze doniesienia.”

·         2008 - „Ginekologia 2008 standardy postępowania, najnowsze doniesienia.”

·         2007 - „Ginekologia 2007 standardy postępowania, najnowsze doniesienia.”

·         2006 - „Ginekologia 2006 standardy postępowania, najnowsze doniesienia.”

·         2004 - „Stany naglące i krwotoki w położnictwie i ginekologii”

·         2004 - „Endokrynologia ginekologiczna, ginekologia wieku rozwojowego”

·         2003 - „Wybrane zagadnienia z endokrynologii ginekologicznej”

·         2003 - „ Diagnostyka i terapia płodu”

·         2003 - „Patofizjologia ciąży i porodu”

·         2003 - „Krwotoki i stany naglące w ginekologii i położnictwie”

·         2003 - „Choroby przenoszone drogą płciową”

·         2001 - „Stany naglące w położnictwie”

·         2001 - „Szkoła osteoporozy”

Specjalizacje:

ginekologia i położnictwo , ginekologia

Placówki:

Wrocław - EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią

ul. Pilczycka 144 , 54-144 Wrocław
tel.: 71 71 17 400
e-mail: wroclaw@emc-sa.pl