teleporady

Centrum Badawczo-Rozwojowe

logotypy

Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego wyrobów i usług ortopedycznych w Katowicach

NAZWA BENEFICJENTA: EMC Silesia sp. z o.o.

OKRES REALIZACJI: 2012 - 2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Informacji na temat realizacji projektu udziela:

Koordynator CBR: dr n. o zdr. Adam Bednorz
adam.bednorz@emc-sa.pl

Polecamy serwisy:

www.europa.eu 

www.poig.gov.pl 

www.mr.gov.pl

"