Dłonie starszej osoby

Opieka długoterminowa

Ograniczenie sprawności wymaga zorganizowania swoistego środowiska osoby niepełnosprawnej, zawierającego zarówno elementy materialne, psychospołeczne oraz psychiczne. Opieka nad osobami przewlekle chorymi jest procesem trudnym, czasochłonnym, wymagającym fachowej wiedzy i umiejętności oraz odpowiedniej infrastruktury. Rozumiemy, że w obliczu trudnych życiowych sytuacji członkowie rodziny nie zawsze są w stanie zapewnić właściwą opiekę niesamodzielnym bliskim, dlatego chcemy ich wesprzeć oferując kompleksową długoterminową opiekę dla dzieci i dorosłych o specjalnych potrzebach. 

Opiekę długoterminową realizują:

 

Informacja i rejestracja