Opieka długoterminowa

Ograniczenie sprawności wymaga zorganizowania swoistego środowiska osoby niepełnosprawnej, zawierającego zarówno elementy materialne, psychospołeczne oraz psychiczne. Opieka nad osobami przewlekle chorymi jest procesem trudnym, czasochłonnym, wymagającym fachowej wiedzy i umiejętności oraz odpowiedniej infrastruktury. Rozumiemy, że w obliczu trudnych życiowych sytuacji członkowie rodziny nie zawsze są w stanie zapewnić właściwą opiekę niesamodzielnym bliskim, dlatego chcemy ich wesprzeć oferując kompleksową długoterminową opiekę dla dzieci i dorosłych o specjalnych potrzebach. 

Opiekę długoterminową realizują:

 

Informacja i rejestracja